Mapa školy - výsledky dotazníkového šetření

Pro zájemce o dění v naší škole zveřejňujeme výsledky dotazníkového šetření, které probíhá v pravidelných intervalech po třech letech. Šetření se zúčastnili žáci, rodiče a zaměstnanci školy.

Anonymně vyplňovali dotazník - Mapa školy, který školám Prahy 6 hradila MČ. Autorem dotazníků byla společnost SCIO. S konkrétními výsledky se můžete seznámit v následujících přílohách.

Výsledky šetření ve školním roce 2021/2022,  uvedené třídy/ročníky odpovídají tomuto školnímu roku.

 

Analytická zpráva ZŠ                               Analytická zpráva MŠ

Individuální zpráva ZŠ                             Individuální zpráva MŠ

Souhrn ZŠ hlavní budova                        Souhrn MŠ

Souhrn ZŠ Kocínka

 

Výsledky šetření ve školním roce 2018/2019,  uvedené třídy/ročníky odpovídají tomuto školnímu roku.

Analytická zpráva

Individualní zpráva

Percentily

Souhrn  

 

Výsledky šetření ve školním roce 2021/2022,  uvedené třídy/ročníky odpovídají tomuto školnímu roku.

Analytická zpráva