Mapa školy 2016 - výsledky dotazníkového šetření

Pro zájemce o dění v naší škole zveřejňujeme výsledky dotazníkového šetření, na jaře 2016 se ho zúčastnili žáci, rodiče a zaměstnanci školy.

Anonymně vyplňovali dotazník - Mapa školy, který školám Prahy 6 hradila MČ. Autorem dotazníků byla společnost SCIO. S konkrétními výsledky se můžete seznámit v následujících přílohách.

Analytická zpráva

Grafy

Souhrn pro rodiče

Posun

Doplňující dotazník pro školy Prahy 6

Školní jídelna