Mapa školy 2019 - výsledky dotazníkového šetření

Pro zájemce o dění v naší škole zveřejňujeme výsledky dotazníkového šetření, které proběhlo na jaře 2019. Šetření se zúčastnili žáci, rodiče a zaměstnanci školy.

Anonymně vyplňovali dotazník - Mapa školy, který školám Prahy 6 hradila MČ. Autorem dotazníků byla společnost SCIO. S konkrétními výsledky se můžete seznámit v následujících přílohách.

Upozorňujeme, že šetření proběhlo ve školním roce 2018/2019, proto i uvedené třídy/ročníky odpovídají tomuto školnímu roku.

 

Analytická zpráva

Individualní zpráva

Percentily

Souhrn