Platby

 

Vážení rodiče,
na této straně jsou pro Vás připraveny informace týkající se školních plateb a způsobu úhrady.

 

A - hotovostní platby

      drobné platby, jako vstupné na kulturní akce, poplatek za poškozené učebnice apod. -  u třídního učitele

   

B - bezhotovostní platba na účet školy- všechny ostatní platby (kromě obědů - viz jídelna)

     číslo účtu (je pro všechny platby stejné): 2337061/0100

     variabilní symbol - uvádějte VŽDY  

     do poznámky vždy uvádějte příjmení dítěte, třídu a akci

 

 

Seznam variabilních symbolů    

akce

var. symbol         částka

 

   

Mateřská škola

311  (září - prosinec)  1960 Kč
  311 (leden - březen)  1470 Kč
  311  (duben - červen)  1470 Kč

AJ Akcent pro předškoláky

333   Kč za pololetí

AJ s čes. uč. pro předškoláky

344   Kč za pololetí

Kroužek Sportovky

388 700,- Kč za pololetí

 

   

 

 

   

Školní družina

111 1000 Kč za každé pololetí

Školní kroužky

266    součet cen kroužků za pololetí
     
Akce    
školní rok 2022/2023    
Pobytový kurz 2.AB 481 3040Kč
Zážitkový kurz 6.r. 406 1700Kč
Zážitkový kurz 8.r. 408 1800Kč
Seznamovací kurz 1.ABC 401 1300Kč
Za krásami Skotska 407 7500Kč záloha + 8100Kč dopl.
Prac. sešity Včelka 21 300Kč
Lyžařský kurz 9.roč. 409 6800Kč
Lyžařský kurz 6.roč. 416 2000Kč záloha + 5500Kč dopl.
Lyžařský kurz 7.roč. 417 2000Kč záloha + 5500Kč dopl.
Lyžařský kurz 8.roč. 418 2000Kč záloha + 5500Kč dopl.
Pobytový kurz 3.AB 423 1500Kč záloha + 1500Kč dopl.
Zkuš. test z AJ na certifikát 420 390Kč (4513Kč certifikát)
Pobyt. kurz 1. ABC–Horní hrad 411 3300Kč
Sportovní cykl. kurz – Plasy 444 4500Kč
Pobyt.kurz 3.C+4.C–Kamenice 430 záloha 1000Kč
Erasmus Plus 440  
Turistický kurz 9.A 451 2000Kč záloha + 3700Kč dopl.
Turistický kurz 9.B 452 3500Kč
Turistický kurz 9.C 453
Pobyt.kurz 5.A+2.C 433 2800Kč
Školní výlet 8.B 438 1210Kč
     
     
     
     
1.A - platba pracovních sešitů 6511   
1.B - platba pracovních sešitů 6512  
1.C - platba pracovních sešitů 6513  
2.A - platba pracovních sešitů 6521  
2.B - platba pracovních sešitů  6522  
2.C - platba pracovních sešitů 6523  
3.A - platba pracovních sešitů  6531  
3.B - platba pracovních sešitů  6532  
3.C - platba pracovních sešitů 6533  
4.A - platba pracovních sešitů  6541  
4.B - platba pracovních sešitů  6542  
4.C - platba pracovních sešitů 6543  
5.A - platba pracovních sešitů  6551  
5.B - platba pracovních sešitů  6552  
5.C - platba pracovních sešitů 6553  
6.A - platba pracovních sešitů  6561  
6.B - platba pracovních sešitů  6562  
6.C - platba pracovních sešitů 6563  
7.A - platba pracovních sešitů  6571  
7.B - platba pracovních sešitů  6572  
7.C - platba pracovních sešitů 6573  
8.A - platba pracovních sešitů  6581  
8.B - platba pracovních sešitů  6582  
8.C - platba pracovních sešitů 6583  
9.A - platba pracovních sešitů  6591  
9.B - platba pracovních sešitů  6592  
9.C - platba pracovních sešitů 6593  
     

 

   
            
     

 

   

 

   

         

Všem dalším akcím, které bude škola pořádat, bude přidělen speciální variabilní symbol. Sledujte tuto stránku.

 

Školní jídelna
Platby za obědy ve školní jídelně zasílejte na účet 35-7580230217/0100 s variabilním symbolem, který vám přidělila vedoucí školní jídelny.