Platby

 

Vážení rodiče,
na této straně jsou pro Vás připraveny informace týkající se školních plateb a způsobu úhrady.

 

A - hotovostní platby

      drobné platby, jako vstupné na kulturní akce, poplatek za poškozené učebnice apod. -  u třídního učitele

   

B - bezhotovostní platba na účet školy- všechny ostatní platby (kromě obědů - viz jídelna)

     číslo účtu (je pro všechny platby stejné): 2337061/0100

     variabilní symbol - uvádějte VŽDY  

     do poznámky vždy uvádějte příjmení dítěte, třídu a akci

 

 

Seznam variabilních symbolů    

akce

var. symbol         částka

 

   

Mateřská škola

311  (září - prosinec)  1400 Kč
  311 (leden - březen)  1050 Kč
  311  (duben - červen)  1050 Kč

AJ Akcent pro předškoláky

333  1400 Kč za pololetí

AJ s čes. uč. pro předškoláky

344 1400 Kč za pololetí

Kroužek Pohybové hry

388 600 Kč za pololetí

Soustředění Bělásek

389 600 Kč za pololetí

 

   

 

 

   

Školní družina

111 1000 Kč za každé pololetí

Školní kroužky

266    součet cen kroužků za pololetí
     
     
1.A - platba pracovních sešitů 6511   
1.B - platba pracovních sešitů 6512  
1.C - platba pracovních sešitů 6513  
2.A - platba pracovních sešitů 6521  
2.B - platba pracovních sešitů  6522  
2.C - platba pracovních sešitů 6523  
3.A - platba pracovních sešitů  6531  
3.B - platba pracovních sešitů  6532  
3.C - platba pracovních sešitů 6533  
4.A - platba pracovních sešitů  6541  
4.B - platba pracovních sešitů  6542  
4.C - platba pracovních sešitů 6543  
5.A - platba pracovních sešitů  6551  
5.B - platba pracovních sešitů  6552  
5.C - platba pracovních sešitů 6553  
6.A - platba pracovních sešitů  6561  
6.B - platba pracovních sešitů  6562  
6.C - platba pracovních sešitů 6563  
7.A - platba pracovních sešitů  6571  
7.B - platba pracovních sešitů  6572  
7.C - platba pracovních sešitů 6573  
8.A - platba pracovních sešitů  6581  
8.B - platba pracovních sešitů  6582  
8.C - platba pracovních sešitů 6583  
9.A - platba pracovních sešitů  6591  
9.B - platba pracovních sešitů  6592  
9.C - platba pracovních sešitů 6593  
     

Akce 

   
        školní rok 2021/2022    

Adaptační kurz 1.ABC

420 2000Kč

Adaptační kurz 2.C+3.C

422 zál. 1000Kč

Pobytový kurz 2.AB

425 2700Kč

Zážitkový kurz 6.roč.

436 1150Kč

Zážitkový kurz 8.roč.

438  1250Kč

Lyžařský kurz 5.roč.

445 6850Kč

Lyžařský kurz 6.roč.

446 6500Kč

Lyžařský kurz 7.roč.

447
6500Kč

Lyžařský kurz 8.roč.

448
8000Kč

Lyžařský kurz 9.roč.

449
6300Kč
Letní školička MŠ
450   
Pobytový kurz 2.AB 451 2700Kč
Pobytový kurz 3.AB 453 2500Kč
Jaz.pobyt Malta 5.6.7.9.roč. 460 20229Kč
Jaz.pobyt Malta 8.roč. 461 20229Kč
Pobytový kurz 1.C 465 2700Kč
Pobytový kurz 5.AB 466 2120Kč
Pobytový kurz 2.C, 3.C 467 3500Kč
Sport.cykl.kurz 470 4200Kč
Turistický kurz 475 1600Kč
     

Atlas ČR

   

Atlas světa

   

         

Všem dalším akcím, které bude škola pořádat, bude přidělen speciální variabilní symbol. Sledujte tuto stránku.

 

Školní jídelna
Platby za obědy ve školní jídelně zasílejte na účet 35-7580230217/0100 s variabilním symbolem, který vám přidělila vedoucí školní jídelny.