Platby

 

Vážení rodiče,
na této straně jsou pro Vás připraveny informace týkající se školních plateb a způsobu úhrady.

 

A - hotovostní platby

      drobné platby, jako vstupné na kulturní akce, poplatek za poškozené učebnice apod. -  u třídního učitele

   

B - bezhotovostní platba na účet školy- všechny ostatní platby (kromě obědů - viz jídelna)

     číslo účtu (je pro všechny platby stejné): 2337061/0100

     variabilní symbol - uvádějte VŽDY  

     do poznámky vždy uvádějte příjmení dítěte, třídu a akci

 

 

Seznam variabilních symbolů    

akce

var. symbol         částka

 

   

Mateřská škola 440Kč/měsíc

311  (září - prosinec 2017)  1760 Kč
  311 (leden - březen 2018)  1320 Kč
  311  (duben - červen)  1320 Kč

AJ Akcent bez dotace 

322   2400 Kč za pololetí

AJ Akcent s dotací 

333  1400 Kč za pololetí

Angličtina kroužek

344 1000 Kč za pololetí

Sportovní hry - kroužek

388 600 Kč za pololetí

Soustředění Bělásek

415  1300 Kč

Plavání

397    

Trénink jaz. dovedností

399 1100 Kč

 

 

   

Školní družina

111 1000 Kč za každé pololetí

Školní klub

266    součet cen kroužků za pololetí
     
     
1.A - platba pracovních sešitů 6511   
1.B - platba pracovních sešitů 6512  
1.C - platba pracovních sešitů 6513  
2.A - platba pracovních sešitů 6521  
2.B - platba pracovních sešitů  6522  
2.C - platba pracovních sešitů 6523  
3.A - platba pracovních sešitů  6531  
3.B - platba pracovních sešitů  6532  
3.C - platba pracovních sešitů 6533  
4.A - platba pracovních sešitů  6541  
4.B - platba pracovních sešitů  6542  
4.C - platba pracovních sešitů 6543  
5.A - platba pracovních sešitů  6551  
5.B - platba pracovních sešitů  6552  
5.C - platba pracovních sešitů 6553  
6.A - platba pracovních sešitů  6561  
6.B - platba pracovních sešitů  6562  
6.C - platba pracovních sešitů 6563  
7.A - platba pracovních sešitů  6571  
7.B - platba pracovních sešitů  6572  
7.C - platba pracovních sešitů 6573  
8.A - platba pracovních sešitů  6581  
8.B - platba pracovních sešitů  6582  
9.A - platba pracovních sešitů  6591  
9.B - platba pracovních sešitů  6592  
     

Akce 

   

Zážit. kurz 8.tříd

402 1100Kč

Zážit. kurz 6.tříd

401 1350Kč
Plavání pro 2.B (2017/18) 461 3700Kč
Plavání pro 3.A (2017/18) 462 3500Kč
Plavání pro 3.B (2017/18) 463   3500Kč
Plavání pro 3.C (2017/18) 464 3500Kč
Plavání pro 4.A (2017/18) 465 3700Kč
Plavání pro 4.B (2017/18) 466  3700Kč
Plavání pro 5.A (2017/18) 467 3700Kč
Plavání pro 5.B (2017/18) 468 3700Kč

Studijní pobyt v Německu

460 zál. 5000Kč nebo celé 10900Kč

Lyžařský kurz v Rakousku

475 zál. 3000Kč nebo celé 8150Kč

Lyžařský kurz 6. roč.

476 zál. 1000Kč nebo celé 3300Kč

Lyžařský kurz 7.AB

477  zál. 1000Kč nebo celé 5700Kč

Lyžařský kurz 8. roč.+7.C

478 zál. 1000Kč nebo celé 3300Kč

Lyžařský kurz 9. roč.

479 zál. 1000Kč nebo celé 3300Kč

Lyžařský kutz 5.C

480 zál. 3000Kč nebo celé 7370Kč

Kurzy PET

481 3990Kč

Adventní výlet - Drážďany

482 570Kč

Stud. pobyt v Anglii

485 zál. 6520Kč nebo celé 13110Kč

Stud. pobyt ve Francii

401 zál.4000+dopl.4600(AJ)5600(FJ)

Sport. cykl. kurz

402 3000Kč

Pobytový kurz 3.AC

403 2400Kč

         

Všem dalším akcím, které bude škola pořádat, bude přidělen speciální variabilní symbol. Sledujte tuto stránku.

 

Školní jídelna
Platby za obědy ve školní jídelně zasílejte na účet 35-7580230217/0100 s variabilním symbolem, který vám přidělila vedoucí školní jídelny.