Platby

 

Vážení rodiče,
na této straně jsou pro Vás připraveny informace týkající se školních plateb a způsobu úhrady.

 

A - hotovostní platby

      drobné platby, jako vstupné na kulturní akce, poplatek za poškozené učebnice apod. -  u třídního učitele

   

B - bezhotovostní platba na účet školy- všechny ostatní platby (kromě obědů - viz jídelna)

     číslo účtu (je pro všechny platby stejné): 2337061/0100

     variabilní symbol - uvádějte VŽDY  

     do poznámky vždy uvádějte příjmení dítěte, třídu a akci

 

 

Seznam variabilních symbolů    

akce

var. symbol         částka

 

   

Mateřská škola 440Kč/měsíc

311  (září - prosinec 2017)  1880 Kč
  311 (leden - březen 2018)  1410 Kč
  311  (duben - červen)  1410 Kč

AJ Akcent bez dotace 

322   2400 Kč za pololetí

AJ Akcent s dotací 

333  1400 Kč za pololetí

Angličtina s českým učitelem

344 1000 Kč za pololetí

Kroužek Pohybové hry

388 600 Kč za pololetí

Kroužek Tanečky

377 600 Kč za pololetí

Soustředění Bělásek

430 1500 Kč

Plavání

399  1851 Kč

 

 

   

Školní družina

111 1000 Kč za každé pololetí

Školní kroužky

266    součet cen kroužků za pololetí
     
     
1.A - platba pracovních sešitů 6511   
1.B - platba pracovních sešitů 6512  
1.C - platba pracovních sešitů 6513  
2.A - platba pracovních sešitů 6521  
2.B - platba pracovních sešitů  6522  
2.C - platba pracovních sešitů 6523  
3.A - platba pracovních sešitů  6531  
3.B - platba pracovních sešitů  6532  
3.C - platba pracovních sešitů 6533  
4.A - platba pracovních sešitů  6541  
4.B - platba pracovních sešitů  6542  
4.C - platba pracovních sešitů 6543  
5.A - platba pracovních sešitů  6551  
5.B - platba pracovních sešitů  6552  
5.C - platba pracovních sešitů 6553  
6.A - platba pracovních sešitů  6561  
6.B - platba pracovních sešitů  6562  
6.C - platba pracovních sešitů 6563  
7.A - platba pracovních sešitů  6571  
7.B - platba pracovních sešitů  6572  
7.C - platba pracovních sešitů 6573  
8.A - platba pracovních sešitů  6581  
8.B - platba pracovních sešitů  6582  
8.C - platba pracovních sešitů 6583  
9.A - platba pracovních sešitů  6591  
9.B - platba pracovních sešitů  6592  
     

Akce 

   

Stud.pobyt Berlín

410 záloha 5000Kč

 

411 3800Kč

Plavání pro 3.B (5.-12.10.)

412 3800Kč

Plavání pro 3.C (19.-26.10.)

413 3800Kč

Plavání pro 4.A (19.-26.10.)

414 3800Kč

Plavání pro 4.B (12.-19.10.)

415 3800Kč

Plavání pro 4.C (12.-19.10.)

416 3800Kč

Seznam. kurz 1.B (18.-21.9.)

420 záloha 1000Kč, dopl. 950Kč

Seznam. kurz 1.C (18.-21.9.)

421 záloha 1000Kč, dopl. 950Kč

Zážitkový kurz 6. roč.

422 1200Kč

Zážitkový kurz 8. roč.

423 1200Kč

Pobytový kurz 5.AB

424 1600Kč

Lyž.kurz 2-5 Rakousko

425 žák 7950Kč / dospělý 9500Kč

Lyž.kurz 2.C

431 záloha 3000Kč

Lyžařský kurz 6. ročník

426 záloha 1000Kč, doplatek 2500Kč

Lyžařský kurz 7. ročník

427 záloha 2000Kč, doplatek 4000Kč

Lyžařský kurz 8. ročník

428 záloha 1000Kč, doplatek 2500Kč

Lyžařský kurz 9. ročník

429 záloha 1000Kč, doplatek 2500Kč

Adventní výlet Míšeň

432 620Kč

Atlasy světa

435 299Kč

Atlasy ČR

436 119Kč

Zážitkový kurz 6. roč.

426 záloha 1000Kč, doplatek 2500Kč
Pobytový kurz 1.BC 433 záloha 1000Kč, doplatek 1950Kč
Pobytový kurz 2.A,3.C,5.C 434  záloha 1000Kč
Pobytový kurz 1.A 437 2600Kč
Pobytový kurz 4.A 438 záloha 2000Kč, doplatek 1200Kč
Sport.cykl.kurz 440 3100Kč
Pobytový kurz 4.B 441 3750Kč
        školní rok 2019/2020    

Plavání pro 3.A (18.-25.9.)

442 4000Kč

Plavání pro 3.B (18.-25.9.)

443  4000Kč

Plavání pro 4.A (25.9.-2.10.)

444  4000Kč

Plavání pro 4.B (25.9-2.10.)

445   4000Kč

Plavání pro 3.C (2.-9.10.)

446  4000Kč

Plavání pro 4.C (2.-9.10.) 

447   4000Kč

Turistický kurz 9.AB

448 3000Kč

Školní výlet 6.ABC

449 626Kč nebo 439Kč

         

Všem dalším akcím, které bude škola pořádat, bude přidělen speciální variabilní symbol. Sledujte tuto stránku.

 

Školní jídelna
Platby za obědy ve školní jídelně zasílejte na účet 35-7580230217/0100 s variabilním symbolem, který vám přidělila vedoucí školní jídelny.