Platby

 

Vážení rodiče,
na této straně jsou pro Vás připraveny informace týkající se školních plateb a způsobu úhrady.

 

A - hotovostní platby

      drobné platby, jako vstupné na kulturní akce, poplatek za poškozené učebnice apod. -  u třídního učitele

   

B - bezhotovostní platba na účet školy- všechny ostatní platby (kromě obědů - viz jídelna)

     číslo účtu (je pro všechny platby stejné): 2337061/0100

     variabilní symbol - uvádějte VŽDY  

     do poznámky vždy uvádějte příjmení dítěte, třídu a akci

 

 

Seznam variabilních symbolů    

akce

var. symbol         částka

 

   

Mateřská škola

311  (září - prosinec 2019)  1840 Kč
  311 (leden - březen 2020)  1380 Kč
  311  (duben - červen 2020)  1380 Kč

AJ Akcent bez dotace 

322   2400 Kč za pololetí

AJ Akcent s dotací 

333  1400 Kč za pololetí

Angličtina s českým učitelem

344 1000 Kč za pololetí

Kroužek Pohybové hry

388 600 Kč za pololetí

Soustředění Bělásek

454 1500Kč

Plavání

465
3650Kč

 

 

   

Školní družina

111 1000 Kč za každé pololetí

Školní kroužky

266    součet cen kroužků za pololetí
     
     
1.A - platba pracovních sešitů 6511   
1.B - platba pracovních sešitů 6512  
1.C - platba pracovních sešitů 6513  
2.A - platba pracovních sešitů 6521  
2.B - platba pracovních sešitů  6522  
2.C - platba pracovních sešitů 6523  
3.A - platba pracovních sešitů  6531  
3.B - platba pracovních sešitů  6532  
3.C - platba pracovních sešitů 6533  
4.A - platba pracovních sešitů  6541  
4.B - platba pracovních sešitů  6542  
4.C - platba pracovních sešitů 6543  
5.A - platba pracovních sešitů  6551  
5.B - platba pracovních sešitů  6552  
5.C - platba pracovních sešitů 6553  
6.A - platba pracovních sešitů  6561  
6.B - platba pracovních sešitů  6562  
6.C - platba pracovních sešitů 6563  
7.A - platba pracovních sešitů  6571  
7.B - platba pracovních sešitů  6572  
7.C - platba pracovních sešitů 6573  
8.A - platba pracovních sešitů  6581  
8.B - platba pracovních sešitů  6582  
8.C - platba pracovních sešitů 6583  
9.A - platba pracovních sešitů  6591  
9.B - platba pracovních sešitů  6592  
9.C - platba pracovních sešitů 6593  
     

Akce 

   
        školní rok 2019/2020    

Plavání pro 3.A (18.-25.9.)

442 4000Kč

Plavání pro 3.B (18.-25.9.)

443  4000Kč

Plavání pro 4.A (25.9.-2.10.)

444  4000Kč

Plavání pro 4.B (25.9-2.10.)

445   4000Kč

Plavání pro 3.C (2.-9.10.)

446  4000Kč

Plavání pro 4.C (2.-9.10.) 

447   4000Kč

Adaptační kurz 6.roč.

450 1100Kč

Zážitkový kurz 8.roč.

451 1100Kč

Lyžařský kurz 1.-5.roč.

455 zál.4000,dopl.4200 nebo 4361Kč

Lyžařský kurz 6.roč.

456 zál. 2000Kč + dopl. 3800Kč

Lyžařský kurz 7.roč.

457 zál. 2000Kč + dopl. 3800Kč

Lyžařský kurz 8.roč.

458 zál. 2000Kč + dopl. 4000Kč

Lyžařský kurz 9.roč.

459 zál. 3000Kč + dopl. 2800Kč
Lyžařský  kurz 3.C
463 6000Kč
Pobytový kurz 2.A 462 2800Kč
Pobytový kurz 4.C
464 2600Kč
Pobytový kurz 2.BC
466 zál. 1000Kč
Turistický kurz 9.C 470 3000Kč
Pobytový kurz 1.AB
467 2800Kč
Pobytový kurz 1.C+5.C 468 2800Kč
     

Atlas ČR

460 106Kč

Atlas světa

461 349Kč

         

Všem dalším akcím, které bude škola pořádat, bude přidělen speciální variabilní symbol. Sledujte tuto stránku.

 

Školní jídelna
Platby za obědy ve školní jídelně zasílejte na účet 35-7580230217/0100 s variabilním symbolem, který vám přidělila vedoucí školní jídelny.