Zápis do prvních tříd pro školní rok 2019 / 2020 se bude konat

 

 
v úterý 2. a ve středu 3. dubna 2019


Vážení rodiče, jelikož jste se rozhodli přivést Vaše dítě k zápisu na naši školu, uvádíme zde pár potřebných informací

Zápis začíná v úterý i ve středu ve 14 hodin a končí v 17 hodin. 

K zápisu si přineste rodný list dítěte a Váš občanský průkaz s adresou trvalého bydliště (oba doklady jsou nezbytně nutné). Pokud má dítě jinou adresu trvalého pobytu, než máte uvedenu v občanském průkaze, je potřeba přinést potvrzení o trvalém pobytu dítěte.

Doporučujeme Vám, abyste si na celou akci vyhradili 40 - 60 minut.

 

Ve školním roce 2019/2020 budeme otevírat tři třídy s maximálním počtem 80 dětí.

V říjnu 2014 došlo k úpravě seznamu spádových ulic, předpokládáme, že se sníží počet dětí ze spádové oblasti, naopak se zvýší šance na přijetí pro děti s trvalým pobytem mimo ni.Věnujte, prosíme, pozornost následující informaci - Na základě zkušeností z několika předchozích zápisů se vedení školy rozhodlo spustit registraci budoucích prvňáčků pomocí elektronického formuláře, který bude spuštěn 2 týdny před termínem zápisu.

>> vstup do zápisního listu zde<<

 
Cílem je zvýšit komfort pro zákonné zástupce při registraci prvňáčků, zkrátit administrativní záležitosti během samotného zápisu a umožnit našim budoucím žákům, aby si svůj "velký den" užili pokud možno bez dlouhého čekání.

Doporučujeme formulář vyplnit v pohodlí domova, v den zápisu dojde pouze k ověření údajů. Rodiče, kteří se dostaví k zápisu s dítětem bez předchozí registrace, provedou vyplnění elektronického formuláře na připraveném počítači ve škole.

Na základě vyplněného formuláře obdržíte emailem potvrzení o přijetí, v příloze emailu najdete zápisní list ve formátu pdf, který nemusíte tisknout. Email bude obsahovat pozvánku na stanovený den a orientační čas, kdy se máte dostavit.

Věříme, že většina rodičů přijde s dětmi k zápisu a bude mít vyplněný dotazník. Ostatní budou instruováni na místě, budou muset počítat s delším časem. 
 

Žáci budou přijímáni podle níže uvedených kritérií.

V případě, že budete žádat o odklad školní docházky (případně o něm uvažujete), sdělte toto zapisujícímu učiteli a vyzvedněte si u něj žádost o odklad školní docházky. Tuto žádost vyplňte a odevzdejte u zápisu nebo zašlete vedení školy dle pokynů na uvedeném formuláři.   Zadost o odklad
(Podle současné legislativy platné od 1. 1. 2012 musíte žádost o odklad opět doložit dvěma doporučeními, a to od příslušného školského poradenského zařízení a od odborného lékaře nebo klinického psychologa.)

 

 

 

Kritéria přijetí na ZŠ a MŠ Bílá, Praha 6: 

1.  

Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu, stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy, seznam ulic (klikni na odkaz)

2.  

Děti s trvalým pobytem na území Městské části Praha 6 (rozhodující je adresa trvalého pobytu dítěte) se starším sourozencem na ZŠ a MŠ Bílá

3.  

Děti s trvalým pobytem na území Městské části Praha 6 (rozhodující je adresa trvalého pobytu dítěte)

4.  

Děti s trvalým pobytem na území jiné Městské části Prahy, jejichž starší sourozenec je žákem ZŠ a MŠ Bílá

5.    

Děti s trvalým pobytem na území jiné Městské části Prahy.

6.  

Děti s trvalým pobytem na území mimo Městské části Prahy, jejichž starší sourozenec je žákem ZŠ a MŠ Bílá.

7.  

Děti s trvalým pobytem na území mimo Městské části Prahy.

Poznámka: Budou přijaty všechny děti ze spádové oblasti ZŠ Bílá, pokud nebude překročena kapacita míst v prvních třídách.
U kategorií, kde dojde k převisu zájemců o přijetí nad kapacitou přijímaných žáků, dojde k losování.

Upozorňujeme, že nezáleží na pořadovém čísle, na přijetí dítěte do školy nemá pořadí žádný vliv.