Projekt Planeta Bílá

 

17-18 PPBila-logo-s-web1

 

Planeta BÍLÁ no.1 – 2017 - P6 – 160 000

Na naší škole probíhá v tomto roce celoroční projekt, během něhož budeme zkoumat naší fantazii, její hranice, význam a její spojitost s rozvojem vědy a myšlení vůbec. Projekt bude probíhat ve třech fázích a bude zakončen na tradiční zahradní slavnosti.

První kroky již máme za sebou. Víme, že se celá budova školy dokáže proměnit v kosmickou loď a kmenové učebny v laboratoře. Začínáme si ujasňovat své vlastní kvality a schopnosti a zjišťujeme, jací experti se nacházejí v jednotlivých třídách. Pojmenovali jsme zákony nově objevené planety, pracujeme s omezeným časem a třídíme první nápady.
Všichni učitelé našli ve výuce svých předmětů témata, která by mohla být žákům při realizaci jejich nápadů užitečná. Do března mají všichni možnost sbírat důležité informace a přijít na způsob jejich využití při tvorbě fantazijního světa. V březnu se potkají žáci stejného zaměření, poznatky získané v jednotlivých třídách utřídí a s využitím svých schopností, znalostí a zájmů se pokusí své představy zhmotnit.

Další zprávy již brzy...