Školní řád

Vážení rodiče, informujeme vás, že vstoupily v platnost některé změny ve Školní řádu. 

Přestože jsme pro školní rok 2020/2021 přepracovali a upravili náš Školní řád, rozhodli jsme se ke čtvrtletí školního roku opět upravit školní řád tak, aby lépe reflektoval i nový typ výuky – distanční výuku. ŠŘ jsme doplnili o kapitolu Režim školy během distanční výuky, kde jsme jasně vymezili povinnosti jednotlivých stran, tedy školy a učitelů, žáků i rodičů a všem tak nový typ výuky ještě více zpřehlednili. Nová kapitola se nachází na straně 7 a 8. Původní text zůstal beze změny. Nový školní řád je k dispozici níže.

 

Úpravy Školního řádu schválila Školská rada.

 

Školní řád v plném znění otevřete zde         Školní řád.pdf