Školní řád

Vážení rodiče, ve školním roce 2017/2018 vstoupily v platnost některé změny ve Školní řádu. 

 

Novinkou je zavedení elektronické žákovské knížky, kterou budou používat všechny děti od 3. do 9. třídy.  Žákům tak zůstane jen Záznamník žáka, který bude sloužit k omlouvání absence (omluvný list) a k ostatním záznamům a sdělením informativního charakteru. Dětem prvního a druhého ročníku zůstávají i nadále papírové Notýsky.

 

Další změnou, kterou jsme zavedli, je zákaz používání mobilních telefonů, a to nejen při výuce, ale po celou dobu přítomnosti dětí ve škole. Jsme přesvědčeni, že toto opatření bude mít významný dopad na utváření vnitřního klimatu tříd i školy. Prosíme vás, abyste nás v tomto kroku podpořili i vy. 

 

Třetí úprava řeší postup podávání žádostí o uvolněni z výuky. Nově můžete žádat o uvolnění do pěti dnů včetně svého třídního učitele, na více dnů pak ředitele školy. Zůstává v platnosti pravidlo, že rodiče mohou žádat o uvolnění v maximální délce dvou týdnů ve školním roce.

 

Úpravy Školního řádu schválila Školská rada.

 

Školní řád v plném znění otevřete zde         Školní řád.pdf