Školní družina

Školní družina je otevřena od 700 do 745 a od 1140 do 1800 hodin.
 
 
Čtyři oddělení ŠD jsou umístěny v ulici Na Kocínce 1 - asi 100 metrů od hlavní budovy školy a další čtyři jsou v hlavní budově. 
Telefonické spojení: 
775 434 349 (Kocínka)
605 734 277 (hlavní budova)
     
 
 
Vychovatelé  
   
Lenka Skuhrová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Karolína Maxová  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Petra Nytrová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kateřina Demeterová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Aneta Velková Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Matěj Kunc Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Eva Koucká Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
   
Rozdělení oddělení
 
                              Na Kocínce - Nytrová, Maxová, Švecová, Skuhrová
                              Hlavní budova - Kunc, Demeterová, Koucká, Velková
Řád školní družiny

 
Kritéria přijetí
 
  Řád školní družiny 

K zařazení žáka do školní družiny (dále jen ŠD) je nutno:
řádně vyplnit zápisní lístek, na zadní stranu hodinu odchodu a vyzvedávání žáka – samo či doprovod (rodiče, sourozenci, prarodiče, aj.)
zaplacení příspěvku ve výši 200 Kč za měsíc 

Podmínky hrazení příspěvku:
příspěvek je hrazen i v případě, že využívání ŠD není každodenní
termíny zaplacení jsou první týden měsíce září a první týden měsíce ledna příslušného roku
o výjimky z podmínek uhrazení příspěvku (např. rozdělení platby ve více termínech) je nutno písemně žádat ředitele školy
vrácení příspěvku je možné pouze v případě nepřítomnosti žáka po dobu celého kalendářního měsíce nebo ukončení docházky během roku (předtištěný formulář o odhlášení lze vyzvednout v ŠD)

pokud nebude poplatek uhrazen ve stanoveném termínu, může ředitel školy rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD

 Provoz ŠD:
ranní provoz na Kocínce 700-745 hod (Po od 800 do 845 
pro 1.AB)

ranní provoz v hlavní budově Út až Pá 800-845 hod je určen také pro žáky 4. a 5. tříd, příchod dítěte bude umožněn nejpozději do 800)
odpolední provoz – 1140 – 1800


Děti je možné vyzvedávat po obědě do 1330. Dále od 1500 do 1800 hod.
V době od 1330 do 1500  je ŠD uzavřena.  Provoz ŠD je ukončen v 1800 hod. 


Příchod do ŠD
- neprodleně po ukončení výuky, předání zajistí učitel poslední hodiny.

Zajištění odchodu žáka ze ŠD:
čas pravidelného odchodu žáka je zaznamenán v zápisním lístku
žák odchází bez doprovodu nebo s doprovodem předem určených osob v případě nepravidelného odchodu je třeba zajistit předložení písemného potvrzení termínu (formulář ke stažení zde), hodiny a formy opuštění ŠD s podpisem zákonného zástupce - na telefonické zavolání nelze děti pustit samotné
na odpolední vyučování či všechny jiné aktivity (kroužky školního klubu, keramika, Bělásek, apod.) odcházejí žáci od 2. ročníků sami. Prvňáčky odvádí a přivádí vedoucí kroužků.
 

 v případě nevyzvednutí žáka do konce provozu ŠD se vychovatelka telefonicky spojí s rodiči žáka a vyčká s ním jejich příchodu. Při opakovaném pozdním vyzvednutí upozorní vychovatelka vedení školy a žák může být vyloučen ze ŠD. 

Zajištění stravování družinových žáků:
žáci 1. ročníků obědvají pod dohledem a za pomoci vychovatelky ŠD při výdeji jídla
ostatní žáci obědvají samostatně, vychovatelka je shromažďuje v hale školy a převádí do objektu ŠD
v případě delšího pobytu žáka v ŠD doporučujeme zajistit rodiči odpolední svačinu
pitný režim zajišťuje vychovatelka

Zajištění bezpečnosti:
během provozu ŠD nevstupují z hygienických a bezpečnostních důvodů zákonní zástupci a jimi určené osoby do výchovných prostor školy a oddělení ŠD.

Žáka lze vyloučit ze ŠD za hrubé porušení řádu ŠD
zejména za
hrubé a nevhodné chování k ostatním dětem
opakované vyzvedávání dítěte po 18. hodině
nezaplacení příspěvku na ŠD v daném termínu

nahoru  
  Kritéria pro přijetí dětí do ŠD 

1. Děti samoživitelek, samoživitelů
2. Děti zaměstnaných rodičů
3. Děti rodičů na RD nebo bez zaměstnání (jen pokud bude volné místo)

Pří naplnění kapacity družiny mají přednost děti nižších ročníků. Zařazení žáka do ŠD není nárokové. 

 

 

nahoru   
  Akce ŠD
Pro vstup do aktualit školní družiny klikněte zde