Stránka třídy 1.A

.

 

Na této stránce naleznete informace týkající se třídy 1.A

Připomínky a dotazy posílejte na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Sportovní den – 24. června

               I v letošním roce jsme se zúčastnili sportovního dne, který již tradičně připravují žáci devátých tříd. Děti byly skvělé i přes vysoké teploty. Obdivuji je za výkony. Naštěstí jsme stihli všech devět disciplín absolvovat do půl jedenácté, kdy teploty vystoupily nad 30°C.

               Soutěžilo se v těchto disciplínách:

 • běh na 50 metrů

 • skok z místa

 • hod tenisákem

 • slalom

 • člunkový běh

 • skákání v pytli

 • penalty

 • střelba na branku

 • hod míčkem na kuželky

 Organizace výuky 24. - 28 června

Po  - Sportovní den Na Kotlářce, oběd během páté vyuč. hodiny

Út -   Třídnické práce, oběd ve 12.00 hodin

St -   Třídnické práce, oběd ve 12.10 hodin

Čt -   Třídnické práce, oběd ve 12.05 hodin

- Rozdávání vysvědčení během první vyučovací hodiny

Tři zelené vlasy děda Vševěda – 21. června

               Děkujeme paní učitelce Gabriele Filipové, panu učiteli Ivanu Thelenovi, asistentkám Evě K. a Monice V. a žákům tříd 3. A a 3. B za hezké představení, kterým nám zpestřili páteční vyučování.

Výlet do Ostré – 20. června

               Blížící se konec školního roku jsme oslavili ve středověké vesničce Botanicus, která se nachází ve vesničce Ostrá u Lysé nad Labem.

               Nejdříve jsme navštívili krásně upravené zahrady, ve kterých jsou rozmístěné labyrinty, sochy i výběhy některých domácích zvířat.

               Poté, co jsme se posilnili výbornými palačinkami, měly děti hodinový rozchod, během kterého si mohly v malinkých krámcích vyzkoušet výrobu svíček či ručního papíru, tvorbu loutek, mohly si vyrazit minci, zkusit psát brkem, udělat si mýdlovou kuličku, vyzkoušet si drátenické řemeslo, řezbařinu, a nebo si koupit na památku kamínek, bylinku nebo mýdlo pro maminku.

               Děkujeme panu Flejšarovi za zprostředkování krásného výletu.

Návštěva hodiny fyziky – 19. června

               Děkujeme paní učitelce Podzimkové a žákům osmých tříd za ukázky fyzikálních pokusů, při kterých se děti mimo jiné dozvěděly, co potřebuje svíčka k hoření, jak tvar nádoby může ovlivnit délku hoření, co může způsobit podtlak.

               Nejzajímavější byla ukázka praktické části ročníkové práce. Žáci viděli, že autíčko je schopné jet na plyn, který vznikne tím, že se soda přisype do octa a směs se následně zapálí.

Divadlo Minor O pejskovi a kočičce – 17. června

               Dětem známé pohádky o pejskovi a kočičce – Jak myli podlahu, Jak psali dětem psaní, O ztracené panence Jájínce a chudé noční košilce, děti vyslechly v podání tří herců, kteří představovali sourozence. Bylo to opravdu podáno v v netradičním duchu. Padesátiminutové představení uteklo jako voda. Přechody mezi jednotlivými Čapkovými pohádkami byly plynulé. Představení bylo hravé, vtipné a poučné, plné překvapivých momentů. 

Probírané učivo 17. – 21. června

Čj – procvičování učiva 1. třídy

P – S str. 119, písanka str. 34, 35

Ú – Ročníková písemka, písanka str. 36,37, opis

S – písanka str. 38, 39, opakování

Č – výlet do Ostré

P – písanka str. 40, diktát

M – sčítání a odčítání s přechodem desítky,rozšiřující učivo

P – PS str. 11

Ú – PS str. 12, 13

S – PS str. 14, 15

Č – výlet do Ostré

P – PS str. 16

Prv

S – Léto, les v létě PS str. 76, 77

P – Opakování str. 78, 79, Prázdniny str. 80

17. června – divadelní představení O pejskovi a kočičce (divadlo Minor)

20. června – výlet do středověké vesnice Ostrá, návrat ke školičkám okolo 14.45 hodin 

Beseda E – liška 10. června

               Děti mají rády lišky, protože se s nimi setkávají v pohádkách, dobrodružných knížkách. Bývají jim přisuzovány lidské vlastnosti – mazanost, bystrost a ostražitost. Jsou oblíbené pro svůj zvídavý obličej.

               Beseda o životě lišky byla tak zajímavá, že se pokusím o co nejpodrobnější vylíčení předávaných poznatků. Děti se dozvěděly, jak tuto lišku lidé zachránili a vypiplali, ale že už se do volné přírody nemůže vrátit, protože ztratila svou přirozenou plachost. V zajetí se chová jako rozpustilý, zvídavý a tvrdohlavý pes.

               O čem děti během přednášky slyšely? Liška patří mezi psovité šelmy, pro které je typická štíhlá postava, dlouhé uši a huňatý ocas, který dorůstá až do půl metru. Jako kočkovité šelmy má ohebné pružné tělo a stavbu očí. Dokáže skočit až čtyři metry do dálky a dva metry do výšky, může běžet rychlostí až 70 km za hodinu.

               Lišky patří mezi samotáře. Shlukují se pouze za krutých zim, aby lépe ulovili kořist. V lednu – únoru se začínají namlouvat. V té době vydávají zvláštní zvuky, které připomínají chraplavý štěkot. Po narození liščat samice zůstává v noře – kojí svá mláďata a pečuje o ně. Samec jí do nory nosí potravu. Liščata jsou šedá. Po opuštění úkrytu se jejich srst začne zbarvovat do hnědo žluta. Typickou nazrzlou barvu získají okolo třetího roku života.

               Lišky potřebují ke svému životu teritorium o velikosti 15 – 20 km2. Patří mezi všežravce, živí se masitou stravou, loví hlodavce, myši, žížaly, ptáky, slepice, mladé srnky, žáby, ale spokojí se i s ovocem. V zimě neopovrhnou ani šípky. Na lov se vydávají v noci při soumraku a za svítání. Přes den spí. Pokud mají přebytek potravy, zahrabou si ji do země „na lepší časy“, na úkryt nezapomenou Liška je považována za zdravotní policii, protože vyhledává slabá a nemocná zvířata.

               Během přednášky si děti mohly lišku i několikrát pohladit.

Probírané učivo 10. – 15. června

Čj –psaní di, ti, ni, dy,ty, ny, bě, pě, vě, mě

P – S str. 114, písanka str.23, 24

Ú – S str. 115, písanka str. 25, 26, 27, přepis

S – S str. 116, písanka str. 28, 29, opis

Č – S str. 117, písanka str. 30, 31, opakování

P – S str. 118, písanka str. 32, 33, diktát

M – sčítání a odčítání bez přechodu desítky, sčítání a odčítání desítek, rozšiřující učivo

Ú – PS str. 4,5, opakování

S – PS str. 6,7

Č – PS str. 8,9

P – PS str. 10

Prv

S – Hygiena str. 73, Žijeme zdravě, třídíme odpad str. 74

P – Opakování str. 75, Léto str. 76

Probírané učivo 3. – 7. června

Čj –psaní ď, ť, ň, dě, tě ně

P – PS str. 62, písanka str.18

Ú – PS str. 63, písanka str. 19, 20 – psaní ď, ť,ň, opis

S – PS str. 64, písanka str. 21

Č – S str. 112, písanka str. 22 – psaní dě, tě, ně, přepis

P – S str. 113, písanka str. 23, diktát

M – sčítání a odčítání bez přechodu desítky, sčítání a odčítání desítek

Ú – PS str. 73, 74

S – PS str. 75,76,77

Č – PS str. 78

P – PS str. 79

Prv

S – Nemoc , úraz, u lékaře, PS str. 71

P – Procvičování, PS str. 72 

Pobytový kurz 27 . – 31 května

               Pětidenní pobytový kurz probíhal v krásné krajině Sedlčanska v Strnadovském mlýně. Pro některé děti byl pobyt prvním delším odloučením od rodiny.

               Tématem našeho kurzu byly pohádky. Do jejich světa jsme vstoupili krásně ozdobenou dřevěnou branou, která se nacházela pár metrů od mlýna. V blízkém  lesíku jsme si pak zahráli na víly a skřítky.

               Když nám jeden a půl dne počasí nepřálo a pršelo, stala se naším útočištěm mlýnice – krásný sál, který jsme využili k luštění kvízů, poslouchání pohádek, kreslení, navlékání korálků, tancování.

               Ve středu odpoledne se počasí konečně umoudřilo a my jsme mohli jít na výlet do Prčice. Cestou tam jsme se zastavili u zvoničky v Měšeticích. S panem farářem jsme si v Sedleci prohlédli zajímavý interiér kostela, který byl vybudován před 150 lety. V cíli našeho pěšího výletu v Prčici jsme pojedli. Na zpáteční cestě jsme zažili překvapení – doběhl nás pán, který předal Marušce peněženku, ztracenou cestou do Měšetic. Do mlýna jsme se vraceli lučními cestami, a protože bylo po dešti, k radosti dětí jsme procházeli mezi kalužemi.

               Večerní program se odehrával v lese. Pozorovali jsme krajinu při západu slunce, zaposlouchali jsme se do večerních zvuků. Na děti čekala stezka odvahy se sladkou odměnou.

               Čtvrteční den byl věnován kvízům, netradičním pohybovým hrám, balení. A protože měla Anička narozeniny, předali jsme jí drobný dáreček. Potěšila i velká dobrota k svačině – lívanečky s malinami, čokoládou a šlehačkou. Večer jsme opékali vuřty a malé klobásky od tatínka Simona a až do půl desáté jsme zpívali u ohně.

               Ani pátek nebyl bez překvapení. Navštívili jsme muzeum v Sedlčanech, kde zrovna probíhal program ZUŠ. Seznámili jsme se nejen se zajímavostmi muzea, ale zúčastnili jsme se i bohatého programu, který byl věnován nejen hudebním nástrojům.

               Po půl jedné jsme přijeli ke škole, kde na nás čekali rodiče.

Na závěr chci moc poděkovat dětem, dovedly se nadchnout pro každou činnost, byly ukázněné a spolehlivé. Můj dík patří i Janě Chalupové a Lence Skuhrové, které s námi prožívaly dny věnované tomuto pobytovému kurzu.

 Pobytový kurz 27. – 31. května 2019 

....  na kurz jsme přijeli v pořádku ....

VM

Strnadovský mlýn u Sedlčan

27. května – sraz v 7.30 hodin před hlavní budovou školy, odjezd v 8.00 hodin

31. května – návrat před  hlavní budovu školy v 13.00 hodin

Koncert skupiny Rockoons – 24. května

               Děti se dostaly přes hudbu do mládí jejich babiček a dědečků. Sledovaly totiž čtveřici hudebníků, kteří jim hráli skladby anglické skupiny The Beatles. Celý program vypadal tak, že hudebníci procházeli érou této skupiny, vyprávěli jejich životní příběhy, doplňovali je videem, ukázkami z filmů a samozřejmě i hrou jejich skladeb. Překvapil nás jeden člen této hudební skupiny, rodilý Angličan, který na děti hovořil anglicky. Bylo obdivuhodné, jakou jednoduchou, pro děti pochopitelnou angličtinou se vyjadřoval. Jednu píseň si dokonce posluchači sami zazpívali.

Probírané učivo 20. – 24. května

Čj –psaní Y, g, G

P – PS str. 60, písanka str.14 – psaní Y, opis

Ú – PS str. 61, písanka str. 15 – psaní q

S – generálka na zahradní slavnost

Č – S str. 111, písanka str. 16 – G, přepis

P – S str. 112, písanka str. 17, diktát

M – sčítání a odčítání bez přechodu desítky

Ú – PS str. 70

S – generálka na zahradní slavnost

Č - PS str. 71

P – PS str. 72

Prv

S – generálka na zahradní slavnost

P – Lidské tělo PS str. 69, 70, 71

Ve středu 22. května jste zváni na zahradní slavnost, která bude od 16.30 hodin.

V pátek 24. května se zúčastníme hodinového koncertu v aule školy.

Probírané učivo 13. – 17. května

Čj – psaní f, F

P – S str. 108, písanka str.10

Ú – S str. 109, písanka str. 11 – f, opis

S – S str. 110, přepis

Č – PS str. 59, písanka str. 12

P – S str. 60, písanka str. 13, diktát

M – sčítání a odčítání bez přechodu desítky

Ú – PS str. 66

S – PS str. 67

Č – PS str. 68

P – PS str. 69

Prv

S – Domácí mazlíčci – opakování

P – Lidské tělo PS str. 69

Probírané učivo 6. – 10. května

Čj – psaní f

P – S str. 105, písanka str. 8, opis

Ú – S str. 106 - 107, písanka str. 9, přepis

S – státní svátek

Č – S str. 108, písanka str. 10

P – S str. 109, písanka str. 11 – f, diktát

M – sčítání a odčítání bez přechodu desítky

P – PS str. 63

Ú – PS str. 65

S – státní svátek

Č – PS str. 66

P – PS str. 67

Prv

S – státní svátek

P – Domácí mazlíčci s. 66, 67, 68

9. května se uskuteční Běh pro Prahu 6

Ptáci na obzoru – 29. dubna

               Cílem spolku Ornita je nejen chránit naše ptactvo, ale i připravovat besedy, a tak mezi dětmi šířit myšlenku, že i ptactvo vyžaduje naši pozornost. Na ukázkách videa se děti dozvěděly o tom, že člověk bohužel velmi často svou negativní činností zasahuje do podoby krajiny a tím neblaze ovlivňuje život volně žijícího ptactva. Co ohrožuje život ptáků? Stále se rozšiřující zastavěné plochy, stavění dálnic, kácení stromů a lesů, používání chemických postřiků. Pro ptáky jsou nebezpečná elektrická vedení či velké skleněné plochy.

               Součástí besedy byla i ukázka vycpanin našich nejčastěji vyskytujících se dravců. Chovatel Viktor dětem ukázal zblízka ochočené káně lesní, poštolku obecnou, sokola stěhovavého a luňáka červeného. Vypravoval jim spoustu zajímavostí ze života těchto jedinců a na všechny si děti mohly sáhnout.

               Během následující hodiny prvouky jsme poznatky z besedy oživili a na závěr děti vypracovaly kvíz, ve kterém si ověřily získané vědomosti.

Probírané učivo 29. dubna – 3. května

Čj – psaní Ch, D

P – S str. 102, písanka str. 5 - Ch

Ú – S str. 103, písanka str. 6, opis

S – státní svátek

Č  - PS str. 59, písanka str. 7 – D, přepis

P – S str. 104, písanka str. 8, diktát

M – sčítání a odčítání bez přechodu desítky

Ú – PS str. 60

S – státní svátek

Č – PS str. 61, 64/1,2,3

P – PS str. 62, 64/4,5

Prv

S – státní svátek

P – Zvířata na statku PS str. 63 – 65

Charitativní běh pro Prahu 6. – 9. května

               Žáci I.A uběhli 271 koleček dlouhých 400 metrů a přispěli neuvěřitelnou částkou 16 260 Kč.

               Všem sponzorům patří velký dík.

Probírané učivo 22. – 26. dubna

Čj – psaní L, ch

P – Velikonoce

Ú – S str. 97, písanka str. 40, opis, PS str. 58

S – S  str. 98, písanka str. 1, přepis

Č – S str. 99, písanka str. 2 – L

P – S str. 100 - 101, písanka str. 3 – ch, diktát

M – sčítání a odčítání  bez přechodu desítky

Ú – PS str. 53, 54, 55

S – PS str. 56, 57

Č – PS str. 58

P – PS str. 59

Prv

S – Stromy a keře PS str. 60, 61

P – Zvířata na statku PS str. 62, 63

Probírané učivo 14. – 18. dubna

Čj – psaní K, E

P – S str. 94, 95, písanka str. 37, přepis

Ú – S str. 96, písanka str. 38 – K, opis, PS str. 57

S – S  str. 97, písanka str. 36 – E, diktát

Č – velikonoční prázdniny

P – státní svátek

M – sčítání a odčítání  bez přechodu desítky

Ú – PS str. 50, 51 – sčítání typu 11 + 6

S – PS str. 51, 52 – odčítání typu 15 – 4

Č – velikonoční prázdniny

P – státní svátek

Prv

S – Velikonoce PS str. 58

P – státní svátek

Dřevěná dílna 12. dubna

               Čas od 8.30 do 10.15 hodin jsme strávili v dřevěné dílně při ZŠ Hanspaulka. Pod vedením paní Hubené si žáci z polotovarů vyrobili velikonoční dekoraci – zaječí rodinku.

               Jaké dovednosti během práce žáci získali? Hrany polotovaru museli obrousit, siluety natřeli a zajícům nakreslili obličej. Po celou dobu museli dbát na to, aby barva byla zaschlá, aby se jim další nános nerozpil. Na závěr udělali zajíčkům ohrádku, do které je přilepili.

               Prvňákům se práce se dřevem moc líbila a děkujeme paní Hubené za její trpělivost a ochotu pracovat s dětmi a předávat jim své zkušenosti.

Setí obilí a sázení brambor na školním pozemku 11. dubna

               Deset dní jsme prováděli ve třídě pokus, při kterém jsme zjišťovali klíčivost pšenice, ječmene, žita a ovsa v ideálních podmínkách. Překvapilo nás, že oves klíčil mnohem později než ostatní druhy obilí. Od pana Vaňka jsme se dozvěděli, že je to způsobené stářím. Klíčivost se už po třech letech stáří zrna snižuje.

               Aby děti poznaly, co všechno se musí udělat před zasetím a jaké faktory ovlivní bohatost sklizně, vyzkoušela si vše prakticky.

               Na školním pozemku vznikly záhony, na které si žáci 1. A a 1. B pod vedením pana Vaňka zaseli čtyři druhy obilí. V příštích měsících budou pozorovat, která odrůda obilí roste nejrychleji. Také budou zjišťovat, jaký vliv má zálivka na jeho růst.

               Žáci si zasadili i brambory. I jejich růst budou pozorovat.

Divadlo Kampa – Děvčátko z hor 8. dubna

               Předlohou divadelní hry je knížka J. Spyriové.

               Je to příběh malého děvčátka, o které se stará několik měsíců její dědeček vysoko v horách. S kamarádem Petrem hlídá stádo koz a je šťastná. Teta však rozhodne, že bude dělat společnici stejně staré tělesně postižené Klárce, která pochází ze zámožné rodiny. Heidi se však stýská, a tak se nakonec ke svému dědečkovi vrátí a pozve do srubu i svou kamarádku.

               Děti si oblíbily Heidi pro její úžasné povahové rysy. Dovedla se smířit se svým smutným osudem sirotka, nalezla potěšení v prostých věcech, pro které děti jejího věku třeba nejeví žádné nadšení. Uměla se vcítit do života ostatních a svou povahou a nadhledem na svět jim uměla pomoci.

Probírané učivo 8. – 12. dubna

Čj – čtení slabik  bě, pě, vě, mě  psaní ř, Ř, K

P – Divadlo Kampa

Ú – S str. 93, písanka str. 35 – ř, opis

S – S  str. 94, písanka str. 36 – Ř, přepis

Č – S str. 95, písanka str. 37, diktát

P – písanka str. 38 - K

M – sčítání a odčítání do patnácti bez přechodu desítky

Ú – PS str. 46

S – PS str. 47

Č – PS str. 48

P – Velikonoční tvoření

Prv

S – Stromy a keře PS str. 60, 61

P – Velikonoční tvoření

8. dubna půjdeme do Divadla Kampa na představení Heidi, děvčátko z hor. Akcent proběhne.

10. dubna budeme během první hodiny vynášet MORANU. Všichni rodiče jsou zváni na třídní schůzky, které se konají od 17.00 hodin v naší třídě.

11. dubna se děti během vyučování vystřídají, aby zasely a zasadily brambory na našem záhonku u školy.

12. dubnavelikonoční tvoření v dřevěné dílně, Aj a Hv budou.

Probírané učivo 1. – 5. dubna

Čj – čtení slabik di, ti, ni, dy, ty, ny, bě, pě, vě,  psaní ž. Ž

P – PS str. 55, písanka str. 30 – ž, opis

Ú – S str. 90, písanka str. 31 – Ž, přepis

S – PS  str. 56, písanka str. 32

Č – S str. 91, písanka str. 33

P – S str. 92, písanka str. 34, diktát

M – obor do 20 bez přechodu desítky, krychle, koule

Ú – PS str. 39/ 1,2,3,6,7,8,11,12, str. 40

S – PS str. 39/ zbylá cvičení, str. 41

Č – opakování sčítání a odčítání do deseti, PS str. 42, 43

P – PS str. 44, 45

Prv

S – Květiny na jaře PS str. 55, 56

P – Hry na jaře, zelenina na jaře PS str. 57, 59

Orba a setí obilí 26. března

               Aby si děti uvědomily, jak těžká byla obživa našich předků, zúčastnili jsme se jednoho z programů zážitkové ekologické výchovy. Na akci přišlo i šest rodičů a čtyři mladší sourozenci.

               Dříve než lidé získali území, na kterém mohla vzniknout políčka, museli půdu vyklučit. I to si děti zkusily – řezaly větve, vykopávaly kořeny, nosily větve na oheň. Později jsme se u něj nasvačili a zahřáli. Stejně zábavné bylo i orání. Aby děti pochopily, jak namáhavá byla práce s oráním, nejdříve tahaly pluh samy. Následovalo zapřažení koníčka, který jim práci značně usnadnil. Potom děti samy sely obilí. Aby holubi nesezobali naši budoucí úrodu, nastalo ještě vláčení branami. To obstaraly svými silami děti.

               Na závěr jsme se sešli opět u ohně, abychom si moli opéci brambory, z nedostatku času jsme si na nich nemohli pochutnat – nestačily se totiž v popelu upéci.

Probírané učivo 25. – 29. března

Čj – čtení slabik di, ti, ni, dy ty ny  psaní B, č, Č

P – S str. 87, písanka str. 26

Ú – Orání

S – S  str. 88, písanka str. 27, opis, PS str. 53

Č – S str. 89, písanka str. 28 - b, přepis

P – PS str. 54, písanka str. 29, diktát

M – sčítání a odčítání do 10

Ú – Orání

S – PS str. 36

Č – PS str. 37

P – PS str. 38

Prv

S – Jaro PS str. 53

P – Jaro PS str. 54

26. března půjdeme orat a sít obilí – bližší informace viz e-mail.

Světový den ústního zdraví 19. března

               Hodinový program dvou studentů stomatologie věnovaný ústní hygieně byl rozdělen do dvou částí. V první se prvňáci dozvěděli, proč se mají starat o své zuby, aby předešli zubním kazům a že přemíra sladkostí způsobuje kazivost zubů. Druhá část byla praktická – lektoři ukázali dětem, jak si mají správně čistit zuby kartáčkem a jak je dočišťovat mezizubním kartáčkem, aby péče o zuby byla kompletní.

Probírané učivo 18. – 22. března

Čj – čtení slabik dě, tě, ně,  psaní b

P – S str. 85, písanka str. 22, opis

Ú – písanka str. 23, přepis, PS str. 50, 51

S – S  str. 83, písanka str. 24, opis

Č – písanka str. 25 - b, diktát PS str. 52

P – ředitelské volno

M – sčítání a odčítání do 10

Ú – PS str. 31, 32

S – PS str. 33

Č – PS str. 34, 35

P – ředitelské volno

Prv

S – shrnutí – s. 52

P – ředitelské volno

19. března bude 1. a 2. hodinu Světový den ústního zdraví.

Probírané učivo 11. – 15. března

Čj – hláska a písmeno G,g, psaní h, T, H

P – S str. 81, písanka str. 17 - Z

Ú – S str. 82 G, písanka str. 18 – h, opis, PS str. 47

S – S  str. 83, písanka str. 19, přepis

Č – písanka str. 20 – T, PS str. 48, 49

P – S str. 84 – ď, ť, ň, písanka str. 21 – H, diktát

M – sčítání a odčítání do 10

Ú – PS str. 25, 26

S – PS str. 27, 28

Č – PS str. 27, 28

P – PS str. 29, 30

Prv

S – Vesnice, město, vlast – opak., dopravní prostředky – PS str. 48, 49

P – Důležitá telefonní čísla – PS str. 50

12. – 14. března proběhne sběr papíru, pan školník ho bude přebírat na školním dvoře od 7.40 do 8.00 hodin.

Jak šli muzikanti světem -  4. března

                Žáky z prvních tříd čekalo milé překvapení. Zhlédli veselý příběh o Vítkovi a Heřmanovi, kteří putovali světem, aby si vydělali peníze na živobytí. Vítek si chtěl vzít za ženu Madlenku, ale její otec mu ji nechtěl dát. Přece dcerka bohatého sedláka si nevezme chalupníka. Heřmanovi zemřela žena a v chaloupce na něho čekalo sedm hladových krků. I on si potřeboval vydělat peníze.

               A jaká by byla pohádka bez kouzel? Dva pocestní se setkali s čarodějem a kouzelnou žabičkou. Podařilo se jim vydělat peníze a celý příběh skončil tak, jak to v pohádkách bývá – Vítek si vzal Madlenku a Heřman přinesl dětem peníze.

               Prvňákům se příběh moc líbil. Jak by ne. Zazpívali si písničky My jsme muzikanti, Hrách a kroupy, Pec nám spadla, Já mám chaloupku, Já jsem z Kutné Hory, Já mám malovanou vestu, Žába skáče po blátě, Pekla vdolky z bílé mouky, Zdálo se mi má panenko, Támhle za vodou čtyři koně jdou v doprovodu flétny a akordeonu, zahráli si na Orffovy nástroje, zacvičilis, j,jugzatancovali si a někteří si dokonce zahráli některou z postav – kouzelníka, dirigenta, člena kapely, zlého pantátu anebo Madlenku.

Probírané učivo 4. – 8. března

Čj – hláska a písmeno F, f, psaní c, C

P – S str. 76, 77, písanka str. 12 - c

Ú – S str. 78 F, písanka str. 13, opis, PS str. 46

S – S  str. 79, písanka str. 14 - C, přepis

Č – S str. 80, písanka str. 15

P – S str. 81, písanka str. 16, diktát

M – sčítání a odčítání do 10

Ú – PS str. 20

S – PS str. 21, procvičování +, - do devíti

Č – PS str. 22

P – PS str. 23, 24

Prv

S – Rodina, domov – PS str. 44, 45

P – Vesnice, město, vlast – PS str. 46 - 47

V pondělí  4. března, 3. vyuč. hodina  - vystoupení s lidovými písničkami Jak šli muzikanti světem.

Běžkování ve skiareálu na Vypichu  - 25. února

               Po jarních prázdninách nás čekal perný týden – v pondělí běžkování, ve čtvrtek den otevřených dveří, kdy se do hodiny přišli podívat nejen rodiče, ale i cizí lidé a konečně v pátek naši třídu navštívila dvě oddělení dětí z mateřské školy.

               Ale zpátky k běžkování, ze kterého měly radost nejen všechny děti, ale i senioři, kteří se také proháněli po běžkařské dráze.

               Počasí bylo slunečné, trať byla vzorně připravena. Pan trenér byl trpělivý, takže i ti, co stáli na běžkách poprvé, se během 1 ½ hodiny na nich naučili pohybovat. Na závěr byly závody a sjezd z uměle nasněženého kopečku.

Probírané učivo 25. února – 1. března

Čj – psaní au,ou,eu

P – Běžkování na Vypichu

Ú – S str. 73, písanka str. 8, opis, PS str. 43

S – S  str. 74, písanka str. 9, PS str. 44, diktát

Č – S str. 75, písanka str. 10 písmeno R, přepis

P – S str. 76, písanka str. 11

M – sčítání a odčítání do 9

Ú – PS str. 16

S – PS str. 17

Č – PS str. 18

P – PS str. 18

Prv

S – Opakování měsíce v roce, dny v týdnu, hodiny. Moje rodina – PS str. 44

P – Moje rodina – PS str. 45

V pondělí  25. února jdeme běžkovat na Vypich, budeme odcházet od školičky během první hodiny, návrat v 11.30 hodin, AKCENT bude, podrobnější informace e-mail.

Národopisné muzeum – letohrádek Kinských – 12. února

               Aby se děti seznámily s tradicemi našich předků, navštívili jsme Národopisné muzeum v letohrádku Kinských, ve kterém probíhá celoroční vzdělávací program „Poznej své kořeny“.

               Slečna lektorka vypravovala o tradici masopustu. Děti se dozvěděly, proč se slavil, že to bylo období začínající na Tři krále a končící Popeleční středou. Byla to doba veselí, zábav, svateb, zabíjaček, hojnosti.

               Dětem se líbily ilustrace s tématikou masopustu, seznámily se s tradičními pokrmy, prohlédly si masopustní postavičky, samy se převlékly za vesničany a šly koledovat k panímámě a k pantátovi. Na závěr se naučily moravský slavnostní tanec se šavlemi.

               V expozici muzea si prohlédly nejběžnější řemesla našich předků, obdivovaly stav, překvapilo je slavnostní i běžné oblečení venkovských lidí.

               Dětem se líbila i výstava k výročí trampingu, která právě v muzeu probíhá.

 Probírané učivo 11. – 15. února

Čj – hláska a písmeno Ch,ch, psaní R

P – S – str. 69, písanka str. 4, PS str. 41

Ú – letohrádek Kinských - Masopust

S – S  str. 70, písanka str. 5, opis

Č – S str. 71, písanka str. 6 písmeno R, přepis

P – S str. 72 Ch, ch, písanka str. 7, PS str. 42, diktát

M – sčítání a odčítání do 8

Ú – PS str. 7/2, 8

S – PS str. 9

Č – PS str. 10

P – PS str. 11

Prv

S – Opakování PS  str. 41,42

P – Moje rodina PS str. 43,44,45

V úterý 12. února jdeme do Národopisného muzea (letohrádek Kinských) na program, který je věnovaný masopustu.

Probírané učivo 4. – 8.  února

Čj – hláska a písmeno Ž, ž, Š, š

P – písanka str. 38, PS str. 35, 36, 37

Ú – S str. 64, písanka str. 39, PS str. 38, opis

S – S  str. 65, písanka str. 1, PS str. 39

Č – S str. 67, písanka str. 2, PS str. 40, přepis

P – S str. 68, písanka str. 3, diktát

M – sčítání a odčítání do 8

Ú – PS str. 7/2, 8

S – PS str. 9

Č – PS str. 10

P – PS str. 11

Prv

S – Režim dne – PS str. 39, 40

P – Opakování – PS str. 40, 41

Probírané učivo 28. – 31. ledna

Čj – Psaní š, hláska a písmeno B,b,Č,č

P – S str. 58 –  B, b, písanka str. 34, PS str. 32, opis

Ú – S str. 59, písanka str. 35, přepis, PS str. 33,přepis

S – S  str. 60, písanka str. 36 – písmeno š, PS str. 34

Č – S str. 62 – Č, č, písanka str. 37, PS str. 35, diktát

P – pololetní prázdniny

M – sčítání a odčítání do 9

Ú – PS str. 4

S – PS str. 5

Č – PS str. 6,7

P – pololetní prázdniny

Prv

S – Hodiny, určování celých hodin a půlek – PS str. 37, 38

P – pololetní prázdniny

Ve čtvrtek 31. ledna nebude půlená hodina. Všichni žáci budou mít vyučování od 8.00 do 11.40 hodin.

Probírané učivo 21. – 25. ledna

Čj – Psaní d, S, k, hláska a písmeno H, h

P – S str. 49 – 51, písanka str. 29, opis

Ú – S str. 52, 53, písanka str. 30, přepis, PS str. 27, 28

S – S  str. 54 – H, h, písanka str. 31 – písmeno d, PS str. 29

Č – S str. 55,56, písanka str. 32 – S, PS str. 30

P – S str. 57, písanka str. 33 – k, diktát

M – sčítání a odčítání do 8

Ú – PS str. 78

S – PS str. 79

Č – PS str. 80

P – opakování sčítání a odčítání do osmi

Prv

S – Dny v týdnu – PS str. 36

P – Hodiny, určování celých hodin a půlek – PS str. 37

Probírané učivo 14. – 18. ledna

Čj – Psaní V, z, hláska a písmeno R,r, dvojhlásky au, ou, C,c

P – S str. 42, 43, písanka str. 24 – písmeno V, PS str. 20, 21

Ú – S str. 44, 45, písanka str. 25 – písmeno N, opis, PS str. 22, 23

S – S  str. 46, písanka str. 26 – písmeno z, přepis, PS str. 24

Č – S str. 47, písanka str. 27, PS str. 25

P – S str. 48, písanka str. 28, diktát

M – sčítání a odčítání do 8

Ú – PS str. 74

S – PS str. 75

Č – PS str.76

P – PS str. 77

 Prv

S – Měsíce v roce – PS str. 34

P – Měsíce v roce – PS str. 35

Probírané učivo 7. – 11. ledna

Čj – Psaní N, v, hláska a písmeno Š,š

P – S str. 37, písanka str. 19

Ú – S str. 38, písanka str. 20 – písmeno N, PS str. 18, opis

S – S  str. 39 K, k, PS str. 16, písanka str. 21 – písmeno v, přepis

Č – S str. 40, PS str. 17, písanka str. 22, PS str. 19

P – S str. 41, písanka str. 23, diktát

M – sčítání a odčítání do 7, psaní osmiček

Ú – PS str. 71/1,2,3,4, psaní osmiček

S – PS str. 71/ 5,6,7,8, str. 73/1

Č – opakování sčítání a odčítání do sedmi

P – PS str. 72, 73/2

Prv 

S – Nový rok PS str. 31, 32, doplnění PS str. 28

P – Příchod zimy PS str. 33

Kostela svatého Matěje

 

               Poslední školní den před vánočními prázdninami jsme se šli podívat do kostela sv. Matěje.

Pan farář dětem vypravoval o významu vánočních svátků a o zvěstování narození Ježíška. Prohlédli jsme si voňavý perníkový betlém. Děti obdivovaly veselé krojované postavičky i zvířátka. Tradice vystavování perníkového betlému sahá až do roku 1972, kdy ho poprvé upekla, ozdobila a postavila paní Horvátová. Nyní ho už několik let připravuje pan Zíta - ,,učeň“ paní Horvátové.

               Kromě perníkového si děti prohlédly i pohyblivý dřevěný, vyřezávaný a papírový betlém.

Jak andělíček Koledníček Vánoce prožil

Divadlo Kampa 18. prosince 2018

               Je znát, jak se prvňáčci na Vánoce těší a jak se nemohou dočkat, kdy už začnou vánoční prázdniny a konečně se dočkají Štědrého dne. Aby jim ta doba očekávání rychleji utekla a ony si dokázaly představit, jak naši předci prožívali adventní čas, Štědrý den, Boží hod, svátek svatého Štěpána a příchod Tří králů bez sledování televize, mobilů a počítačů, šli jsme do divadla na vánoční představení.

Dozvěděli jsme se, že to bylo období rozjímání, věštění budoucnosti, dodržování tradic a zvyků, kterými si lidé chtěli přivolat zdraví, štěstí, lásku či dostatek peněz.

               Kromě dvou hudebníků děti provázel představením andělíček Koledníček, byl trošku roztržitý, ale velice roztomilý.

               A jaké by to bylo představení, kdyby nezazněly koledy za doprovodu známých i méně známých hudebních nástrojů. I do zpěvu se děti daly s nadšením.

Probírané učivo 17. – 21. prosince

Čj - hláska a písmeno Š,š, psaní N,v

P – S str. 35, PS str. 15, písanka str. 16 U, opis

Ú – Divadlo Kampa

S – S  str. 36 K, k, PS str. 16, písanka str. 17, přepis

Č – S str. 33, PS str. 17, písanka str. 18, diktát

P – kostel sv. Matěje

M – sčítání a odčítání do 7, rozklad čísel

Ú – Divadlo Kampa

S – PS str. 69

Č – PS str. 70

P – kostel sv. Matěje

Prv

S – PS str. 26, 29,30

P – kostel sv. Matěje

18. 12. Divadlo Kampa – Jak andělíček Koledníček Vánoce prožil, pozor sraz již v 7.45 hodin před školičkou

21. 12 během vyučování návštěva kostela sv. Matěje a prohlídka betlémů

Cesta k Betlému – 14. prosince

               Žáci 6. tříd pod vedením paní učitelky Mirky Čejkové zahráli žákům prvních a druhých tříd krásný příběh o narození Ježíška. Zaznělo i několik koled.

               Dětem se tak připomnělo, že vánoční čas se kvapem blíží.

Vánoční jarmark – 12. prosince

               Spojit radost z rukodělného tvoření s pomocí potřebným je smyslem vánočních jarmarků, které se každoročně na naší škole pořádají. Po společném zahájení rodiče navštěvují stánky, u kterých mají možnost koupit si výrobky žáků.

               Letos děti vyráběly andělíčka, vyšívaly hvězdičku, zdobily vánoční kuličku. Samy sobě dokázaly, že i když jsou maličké, dokážou být šikovné a navzájem si umí pomáhat. Stačí jen se nebát a mít trpělivost.

               Letos si děti ,,vydělaly“ 1612 Kč. Náklady na výrobu byly 625 Kč Polovina výtěžku (494 Kč) byla určena pro charitativní činnost a druhá část se uložila do třídního fondu.

               Děkujeme všem za příspěvek.

Probírané učivo 10. – 14. prosince

Čj

P – S str. 30

Ú – S str. 31, písanka str. 12, opis, PS str. 13

S – S  str. 32, písanka str. 13,

Č – S str. 33, písanka str. 14, přepis, PS str. 14

P – S str. 34, písanka str. 15, diktát

M – sčítání a odčítání do 7, rozklad čísel

Ú – PS str. 66

S – PS str. 67

Č – PS str. 68

P – PS str. 69/ 1,2,3

Prv

S – Stopy ve sněhu PS str. 26

P – Hry v zimě

12. 12. se uskuteční od 16.00 hodin vánoční jarmark, na který jste srdečně zváni.

Edukativní kampaň s ekologickým podtextem pro žáky 1. tříd – 6. prosince

               Žijeme ve vyspělé společnosti, pro kterou je typický nadbytek všeho. V žádném období vývoje lidstva se neplýtvalo surovinami tolik jako nyní. Všeho máme dostatek. Aby se věci dobře prodávaly, jsou rafinovaně zabalené, aby upoutaly naši pozornost. Co ale s těmi nepotřebnými obaly a věcmi? Vyhodíme je do popelnice a popeláři je odvezou na skládku, kde se vrší kopce odpadů!

               Ale odpad se může třídit a recyklovat.

               Smyslem této besedy bylo žákům vysvětlit význam recyklace, připomenout jim typy kontejnerů a co se do nich můžeme odložit.

               Co se stane s potravinami, které vyhodíme? Často končí v břiše nebezpečných potkanů.

               Ve druhé části přišli k dětem dva potkani v nadživotní velikosti, na kterých jsme mohli oči nechat, každý je chtěl pohladit, pomazlit se s nimi.

Mikuláš

               Na naší škole se stalo tradicí, že žáky 1. a 2. tříd navštěvuje během vyučování Mikuláš, andělé a čerti. Hodné děti byly odměněny drobným dárkem. Za jejich návštěvu jim děkujeme.

Hravé Vánoce v Betlémské kapli – 3. prosince

               Smyslem návštěvy vánoční výstavy bylo, aby se prvňáci dozvěděli:

 • Jak měli lidé na začátku 20. století ozdobený stromeček a štědrovečerní stůl.

 • Jaké hračky dostávali pod stromeček naši předci.

 • Jak vypadaly neobvyklé hudební nástroje.

 • Jakou podobu má velký louskáček na ořechy.

 • Jak byla zařízena venkovská světnička.

Největší zájem měly děti o kuličkovou klapající skluzavku.

Žáci měli možnost zakoupit si i drobné dárečky.

Probírané učivo 3. – 7. prosince

Čj – psaní slabik, P, slabikář hlásky a písmena Z, z

P – Vánoční výstava

Ú – S str. 26 – hláska a písmeno Z,z, písanka str. 10, opis, PS str. 11

S – S  str. 27, písanka str. 11, přepis, PS str. 12

Č – S str. 28, přepis

P – S str. 28, písanka str. 12, diktát

M – sčítání a odčítání do 6, rozklad čísel

Ú – PS str. 62/5-10, 63, PS str. 4

S – PS str. 64

Č – PS str. 65

P – PS str. 65

Prv

S – Mikuláš – tradice, pohádka

P – prosincové svátky

3. prosince navštívíme během vyučování vánoční výstavu na Betlémském náměstí, Akcent neodpadá. 

Výroba andělíčků pro charitu

               Udělat radost lidem, kteří budou o vánočních svátcích v nemocnici, to bylo smyslem dobrovolné akce, které jsme se věnovali poslední listopadový týden. Vyrobili jsme dvacet andělíčků.

Probírané učivo 26. – 30. listopadu

Čj – psaní slabik, slabikář hlásky a písmena V, v

P – S str. 22, písanka str. 6 I, opis

Ú – S str. 23, písanka str. 7, přepis

S – S  str. 24, písanka str. 8, diktát, PS str. 10

Č – S str. 25, písanka str. 9

P – výtvarná dílna

M – sčítání a odčítání do 6, rozklad čísel

Ú – PS str. 60

S – PS str. 61

Č – PS str. 62

P – výtvarná dílna

Prv

S – Příchod zimy – PS str. 26

P – Advent

28. listopadu se budou konat od 17.00 hodin ve třídě 1. A třídní schůzky, na které jste srdečně zváni.

 

 

Probírané učivo 19. – 23. listopadu

Čj – psaní slabik, slov, opis, přepis, diktát, slabikář hlásky a písmena V, v

P – S str. 17, PS – str. 6, 7, písanka str. 1

Ú – S str. 18, PS str. 8, písanka str. 2

S – S  str. 19, písanka str. 3

Č – S str. 20, PS str. 9písanka str. 4

P – S str. 21, písanka str. 5

M – sčítání a odčítání do 6, rozklad čísel

Ú – PS str. 55, Psaní číslic str. 6

S – PS str. 56, 57

Č – PS str. 56, 57

P – PS str. 58

Prv

S – Příchod zimy – lesní zvířata PS str. 25

P – Příchod zimy – ptáci v zimě PS str. 25

Probírané učivo 12. – 16. listopadu

Čj – psaní slabik a písmen A,M,O, slabikář hlásky a písmena J, j, Y, y

P – S str. 12, písanka str. 21

Ú – S str. 13, PS str. 5, PS str. 3, písanka str. 22

S – S  str. 14, PS str. 4, písanka str. 23

Č – S str. 15, písanka str. 24

P – S str. 16, PS str. 6 písanka str. 25

M – sčítání a odčítání do 5, rozklad čísel, slovní úlohy

Ú – PS str. 50

S – PS str. 51, 52

Č – PS str. 52, 53

P – PS str. 54

Prv

S – listopadové svátky

P – Jak zvířata přežívají zimu

Probírané učivo 5. – 9. listopadu

Čj – psaní slabik a písmen s, o, p, slabikář

P – S str. 5, 6, písanka str. 16 – s

Ú – S str. 7, PS str. 3, písanka str. 17

S – S  str. 8, PS str. 4, písanka str. 18 – o

Č – S str. 9, písanka str. 19

P – S str. 10, písanka str. 20 – p

M – odčítání do 5, rozklad čísel

Ú – PS str. 45, 46

S – PS str. 47

Č – PS str. 48

P – PS str. 49

Prv – Ekosystém lesa

S – PS str. 23

P – PS str. 24

Sběr papíru 31. října – 2. listopadu

               Dík patří všem, kteří se zúčastnili sběru papíru. Mezi třídami jsme se umístili na krásném 3. místě.

Probírané učivo 29. října – 2. listopadu

Čj – psaní slabik, slabikář

P – podzimní prázdniny

Ú – podzimní prázdniny

S – písanka str. 13, ŽA str. 49

Č – písanka str. 14, slabikář str. 3, PS str. 1

P – písanka str. 15, S str. 4 – 5, PS str. 2

M – sčítání do 5, rozklad čísel

Ú – podzimní prázdniny

S – PS str. 40, 41

Č – PS str. 42, 44

P – PS str. 43, 44

Prv – Ekosystém lesa

S – PS str. 20, 21

P – PS str. 22

Výstava Slovanská epopej – 26. října

               Jelikož nám byla na poslední chvíli zamítnuta účast na výstavě Symboly státnosti v Hrzánském paláci, museli jsme zvolit náhradní program, kterým bychom uctili 100. výročí vzniku Československa.

               Navštívili jsme secesní budovu Obecního domu, ve které byla 28. října 1918 vyhlášena Československá republika.

               Na výstavě jsme si prohlédli jedenáct z  dvaceti pláten Alfonse Muchy, kterými oslavoval historii slovanských národů.

               Slovanská epopej vznikala v letech 1912 – 1926 a autor ji věnoval v témže  v roce Praze.

               Prvňáčci měli možnost seznámit se nejen s význačným i postavami našich dějin – bohem Svantovítem, věrozvěsty Cyrilem a Metodějem, Přemyslem Otakarem II., Karlem IV., Janem Husem, Janem Žižkou, Jiřím z Poděbrad, Janem Amosem Komenským, ale i s historickými událostmi, které byly důležité pro budoucnost Slovanů. Motivy na plátnech ukrývají i spoustu symbolů.

Probírané učivo 21. – 26. října

Čj – psaní slabik, písmeno a, á, písmeno a hláska I,i

P – písanka str. 10, ŽA str. 44

Ú – písanka str. 11, ŽA str. 45,46

S – písanka str. 12, ŽA str. 47

Č – písanka str. 13, ŽA str. 48, 49

P – vycházka

M – geom. útvary, sčítání do 5, rozklad čísel, psaní 0

Ú – PS str. 36, 37

S – PS str. 38, 39

Č – PS str. 39, 40, PS psaní čísli str. 1

P – vycházka

Prv – Vznik republiky

26. října – se uskuteční celoškolní projekt – Den republiky.

Navštívíme výstavu Symboly republiky v Hrzánském paláci a půjdeme si projít Pražský hrad.

Vlastivědná vycházka k výročí republiky – 16. října

               Protože za několik dní oslaví naše republika 100 let od svého založení, navštívili jsme místa, která jsou spjata s její historií.

Národní divadlo

               Pan průvodce nás seznámil s historií budovy a ukázal nám zajímavá místa interiéru.

Co děti zaujalo:

 • divadlo má tři opony (nejkrásnější je Hynajsova s antickým výjevem, nejdůležitější je protipožární)

 • původně měla být královská lože (později prezidentská) umístěna v čele hlediště, ale z bezpečnostních důvodů a kvůli zajištění soukromí bylo přesunuto blízko jeviště

 • když se při požáru zřítil lustr, byl jeho kov použit na výrobu pamětních mincí, které se prodávaly za účelem sbírky na obnovení

 • viděli jsme základní kameny budovy, byly do Prahy přivezeny z památných míst naší země, nejdelší cestu urazila deska od českých krajanů z Chicaga

 • v pamětní schránce ND jsou uloženy nejenom mince a dokumenty, ale i 3 kamínky z vězení, ve kterém pobýval až do upálení Jan Hus

 • prohlédli jsme si fresky a busty lidí, kteří byli spjati se stavbou ND

 • rok 1881 – došlo k požáru ND, podruhé bylo otevřeno v roce 1883

Václavské náměstí

 • děti se seznámily s historií náměstí, které bylo založeno za vlády Karla IV. jako Koňský trh

 • řekli jsme si zajímavosti z historie Národního muzea

 • prohlédli jsme si sochu sv. Václava a čtyř světců – sv. Ludmily, sv. Prokopa, sv. Vojtěcha a sv. Anežky od J. V. Myslbeka, sousoší bylo slavnostně odhaleno v roce 1912

na Staroměstské náměstí jsme si prohlédli

 • Staroměstskou radnici s nejlépe zachovalým středověkým orlojem, jehož počátky sahají až do roku 1410

 • místo, kde bylo v roce 1621 popraveno 27 českých pánů, kteří se postavili proti násilné rekatolizaci

 • Týnský chrám a budovu školy náležející k chrámu

 • pomník Jana Husa, byl odhalen v roce 1915

 • dům U Kamenného zvonu, ve kterém byl dočasně ubytován královský pár Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský

 

Probírané učivo 15. – 19. října

Čj – psaní m, i, písmeno a hláska U, u

P – PP str. 30, 31, písanka str. 6, ŽA str. 39,40

Ú – Národní divadlo, vlastivědná vycházka

S – PP str. 32, písanka str. 7, ŽA str. 41

Č – PP str. 33, písanka str. 8, ŽA str. 42

P – písanka str. 9, ŽA str. 43

M – geom. útvary, sčítání do 5, rozklad čísel

Ú – Národní divadlo, vlastivědná vycházka

S – PS str. 32,33

Č – PS str. 34

P – PS str. 35

Prv – Vznik republiky

16. října exkurze v Národním divadle a vlastivědná vycházka, odchod od školy v 7.45 hodin, informace viz e – mail.

Podzim ve Stromovce – 8. října

               Naše první vycházka se uskutečnila do Stromovky, původně Královské obory, která má rozlohu 95 hektarů a první zmínky o ní pocházejí ze 13. století z dob vlády Přemysla Otakara II.

               Co všechno se děti během dvouhodinové vycházky s lektorem a zaměstnancem Lesů hlavního města Prahy dozvěděly?

 • Stály jsme u žlabu, který pocházel z dob, kdy se v oboře projíždělo panstvo na koních.

 • Prohlédli jsme si strojovnu, která řídí napájení soustavy vzájemně propojených rybníků.

 • Nahlédli jsme do Rudolfovy štoly, pocházející z 16. století. Je dlouhá téměř 1 km a zásobuje Stromovku vodou z Vltavy.

 • Stáli jsme na hrázi původního rybníka.

 • Na bývalém ostrůvku jsme viděli nejstarší žijící stromy obory.

 • Dozvěděli jsme se o flóře a fauně Stromovky.

 • Vyslechli jsme stížnost na nevhodné chování návštěvníků, kteří po sobě zanechávají spousty odpadků.

 • Na bezpečnost dohlíží jeden strážník – pochůzkář.

 • Děti byly svědky zásahu záchranné služby z Jinonic, která převzala poraněného holuba.

Naše vycházka byla ukončena u Šlechtovy restaurace, která pochází z konce 19. století a v současné době probíhá její rekonstrukce. Na zpáteční cestě jsme šli okolo torza nejstaršího stromu obory. Bohužel shořel kvůli neopatrnému chování návštěvníků Stromovky.

 

Probírané učivo 8. – 12. října

 

Čj – prvky písmen, písmena e,l, písmeno a hláska O,o, P,p

P – Podzim ve Stromovce

Ú – PP str. 28, 29, písanka str. 2, ŽA str. 32, 33,34

S – písanka str. 3, ŽA str. 35

Č – písanka str. 4, ŽA str. 36, 37

P – písanka str. 5, ŽA str. 38

M – geom. útvary, psaní číslic 4, 5, sčítání do 4

Ú – PS str. 26, 27, PP str. 4

S – PS str. 28, 29

Č – PS str. 30, 31

P – PS str. 31, 32, PP str. 5

Prv – Podzim

Podzim – Jehličnatý les PS str. 20

Podzim – Listnatý les, PS str. 21

8. října – Podzim ve Stromovce – informace viz e-mail

 

Probírané učivo 1. – 5. října

 

Čj – uvolňovací cviky, prvky písmen, písmeno a hláska S

P – PP str. 19 - 22, ŽA str. 27

Ú – PP str. 24, ŽA str. 28 – hláska a písmeno S,s

S – PP str. 25, ŽA str. 29

Č – PP str. 26, 27, ŽA str. 30

P – PP str. 28, 29, písanka str. 1, ŽA str. 31, 32

M – geom. útvary, psaní číslic 2,3, sčítání 1+1

Ú– PS str. 22,23, PP str. 2

S – PS str. 24

Č– PS str. 25

P – PS str. 26, PP str. 3

Prv – Podzim

Podzim – zelenina, ovoce, PS str. 16, 17

Podzim – zelenina, ovoce, PS str. 18, 19

Probírané učivo 24. – 28. září

Čj

P– uvolňovací cviky str. 14, ŽA str. 23

Ú– uvolňovací cviky str. 15, ŽA str. 24 hláska a písmeno E,e

S – uvolňovací cviky str. 16, ŽA str. 25

Č– uvolňovací cviky str. 17, ŽA str. 26

M

Ú– PS str. 18, 19, uvolňovací cviky str. 1

S – PS str. 20

Č– PS str. 21

Prv

Podzim PS str. 12, 13

Zelenina PS str. 14, 15

Probírané učivo 17. – 21. září

Čj

P– uvolňovací cviky str. 9, ŽA str. 8, 9, 18

Ú– uvolňovací cviky str. 10, ŽA str. 10, 11, 19 

S – uvolňovací cviky str. 11, ŽA str. 20 – L,l

Č– uvolňovací cviky str. 12, ŽA str. 21

P– uvolňovací cviky str. 13, ŽA str. 22

 M

Ú– PS str. 11,12

S – PS str. 13, 14

Č– PS str. 15, 16

P – PS str. 17

Prv 

S – Semafor str. 8. Dopravní značky str. 9.

P – Procvičování str. 10, 11.

Probírané učivo 10. – 14. září

Čj

P– uvolňovací cviky str. 4, ŽA str. 4, 13

Ú– uvolňovací cviky str. 5, ŽA str. 5, 14 

S – uvolňovací cviky str. 6, ŽA str. 6, 15

Č– uvolňovací cviky str. 7, ŽA str. 7, 16

P– uvolňovací cviky str. 8, ŽA str. 8, 17

 

M

Ú– PS str. 7

S – PS str. 8

Č– PS str. 9

P – PS str. 10

Prv 

S – Třída – uč. str. 7, exkurze po škole

P – Semafor str. 8. Dopravní značky str. 9.

12. 9. se konají třídní schůzky, na které jste srdečně zváni.

Probírané učivo 3. – 6. září

Čj

P

Ú

S – uvolňovací cviky str. 1, ŽA str. 1

Č– uvolňovací cviky str. 2, ŽA str. 2

P– uvolňovací cviky str. 3, ŽA str. 3,12

M

P

Ú

S – PS str. 4

Č– PS str. 5

P – PS str. 6

Prv – Poprvé ve škole. Školní řád

 

3. – 6. ZÁŘÍ

Organizace výuky

Po

 • slavnostní zahájení v 8.15 hodin před hlavní budovou školy

 • odchod do kmenové třídy

 • přivítání se s dětmi

 • úvodní informace pro rodiče

 • závěr v 9.30 hodin

Út – vyučování končí v 9. 40 hodin, vyučovací hodiny Čj, M

St – vyučování končí v 10.40 hodin, vyučovací hodiny Čj, M, Prv

Čt – vyučování končí v 11. 40 hodin, vyučovací hodiny Čj, M, Tv, Pč

Pá – vyučování končí ve 12. 35 hodin – podle rozvrhu