Stránka třídy 5.C

.

Na této stránce naleznete informace týkající se třídy 5.C

Připomínky a dotazy posílejte na adresu    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 


 Dobrý den,

vítám všechny v novém školním roce.

Organizace prvních dní

Pondělí 4.9. vyučování od 7,55 do 8,45, děti si přinesou penál; oběd od 11,00 do 12,30, je nutné si ho předem objednat sám

družina pro 4. ročníky již  není

Úterý 5.9. vyučování od 7,55 do 11,40 ; děti si přinesou aktovky (budeme dostávat učebnice), pomůcky podle seznamu

Dostaneme skříňky a podle možností se začneme učit

Středa 6.9. vyučování již bude podle rozvrhu

Přeji všem klidný a úspěšný nový školní rok.

 

 

 

 

 

 

 

Plán učiva 20.3. - 24.3.

Český jazyk           vyjmen. slova po V, číslovky

                    &n bsp;      uč. str. 60, 86 - 88

                    &n bsp;      pětiminutovky do str. 34

                    &n bsp;     slovní druhy do str. 16

                    &n bsp;     vyjm. slova do str. 18

                    &n bsp;     písanka str. 11

Matematika         +, - do 1000; úsečka a jednotky délky

                    &n bsp;    uč. str. 63 - 67, 115 - 116

                    &n bsp;    PS do str. 14 + str. 18 + str. 44

                    &n bsp;   malá matematika do str. 10

Prvouka            stavba těla živočichů

                    &n bsp;  uč. str. 48 - 49

 

 

 

 

 Plán na 30.1. - 2.2.

ČJ                vyjmenovaná slova po P, podstatná jména

                   uč. str. 55 - 56 + 73 - 74

                  pětiminutovky str. 26

                  slovní druhy str. 3, 4

                  vyjmenovaná slova str. 10, 11

                  písanka str. 30

M               písemné +,- do 100 + obvod čtverce a obdélníku

                 uč. str. 49 - 53 + 123 - 124 ;  PS str. 6, 7 + str. 39

 

Prv            rostliny uč. str. 38 - 39

 

 

Plán  na 23.1. - 27.1.

 

ČJ                       vyjmenovaná slova po B, L, M + slovní druhy

                    &n bsp;    učebnice do str. 53

                    &n bsp;    pětiminutovky do str. 25

                    &n bsp;    vyjmenovaná slova do str. 10

                    &n bsp;   slovní druhy do str. 2

                    &n bsp;   písanka do str. 29 + četba Dětí z Bullerbynu

M                    & nbsp; +,- do 100, násobilka, zaokrouhlování, slovní úlohy

                    &n bsp;    uč. do str. 51 + PS do str. 6

                    &n bsp;    malá M do str. 18

                    &n bsp;    geometrie - opakování + rýsování čtverce a obdélníku + jejich obvod

                    &n bsp;    uč. str. 121 - 122 + PS str.38

Prv                    živá příroda - rostliny

                    &n bsp;   uč. do str. 36

 

Ve středu 25. 1. se za pěkného počasí během TV chystáme jít bruslit. Ať děti mají teplé oblečení, drobné kapesné a brusle (možnost za peníze půjčit).

 

 

 

 

 

 

Plán třídy 28.11. - 2.12.

ČJ                vyjmenovaná slova po L

                   uč. do str. 41

                   pětiminutovky str.  12, 18

                  vyjmenovaná slova do str. 4

                  písanka do str. 20

                  čítanka do str. 52

M               násobilka 6, 7

                 uč. do str. 38 + PS do str. 26

                 geometrie  úsečky a přímky

                 uč. str. 114, 115 + PS str. 41, 42

Prv            neživá příroda, vlastnosti látek

                uč do str. 28

 

 

 Plán učiva 21.11. - 25.11.

ČJ     vyjmenovaná slova po L

        uč. do str. 41

        pětiminutovky str. 11 a 18, vyjmenovaná  slova do str. 3

        písanka do str. 19

        čítanka do str. 49

M      násobilka 7

        uč. do str. 38 + PS do str. 26

        malá M do str. 8

        geometrie - úsečka

        uč. str. 115 + PS str. 42

Prv   neživá příroda

       uč. str. 27, 28

 

V pátek 25. 11. jdeme do Dejvického divadla na představení Ošklivé káčátko. Učit se budeme první 2 hodiny (ČJ, AJ). Návrat kolem 12, 00h.

Plán učiva 7.11. - 11.11.

ČJ               Vyjmenovaná slova po b

                    Uč. do str. 36, pětiminutovky str. 9, 10

                    Písanka do str. 15

                    Čítanka 35

M                Násobení a dělení 1-5, 10

                   Uč. do str. 34, PS do str. 23

Prv             Lidé a čas    

                  Uč. do str. 23

Koncem týdne a příští týden nás čekají čtvrtletní písemky.

 

 

Plán učiva 31.10. - 4.11.

ČJ              Vyjmenovaná slova po B

                  Uč. do str. 35

                  Pětiminutovky do str. 8

                  Písanka do str. 12

                 Čítanka do str. 31

M              Násobení a dělení

                Uč.  do str. 34 + PS do str. 23

                 Geometrie - přímka

                 Uč. str. 113 + PS str. 40

Prv           Země v níž žijeme

                Uč. do str. 21

 

 

 

Plán učiva 17.10. - 21.10.

ČJ        Stavba slova, úvod do vyjmenovaných slov

             Uč. do str.31

             Pětiminutovky do str. 7

             Písanka do str. 10

             Čítanka do str. 27

M         +,- do 100 , opakování násobení a ďelení do 5

             Uč. do str.26 +PS do str. 18

            Malá M do str. 5

            Geometrie - bod, čára

            Uč. str. 112 + PS 38, 39

Prv      Naše vlast - uč.do str. 20

 

Plán učiva 10.10 - 17.10.

 

ČJ      Párové souhlásky, význam slova

           Uč. do str. 28

           Pětiminutovky do str. 6

           Písanka do str. 7

           Čítanka do str. 18

M        Sčítání a odčítání do 100

          Slovní úlohy

           Opakování násobení 0-5

          Geometrické útvary a tělesa, bod

           Uč.  do str. 21 + str. 111

          Ps do str. 15 + str. 37-38

          Malá M do str. 3

Prv    Krajina v okolí domova

          Opakováni  dopravních značek a ročních období

          Uč. do str. 18

 

 

 

 

 Plán učiva 3.10. - 7.10.

ČJ       Párové souhlásky, význam slova

            Uč. do str. 19

            Písanka do str. 5

M         Sčítání a odčítání do 100

            Slovní úlohy o x méně, o x více

            Geometrické tvary a tělesa

             Uč do str. 18 

            PS do str. 13 + str. 36, 37

Prv      Místo, kde žijeme -  naše obec

            Dopravní značky

             Uč. do str. 14

                

 3. - 4. 10. sběr papíru

 

 

 

 

 

 

 

 

Plán učiva 15.2. - 19.2.

ČJ           opakování tvrdých a měkkých souhlásek    uč. do str. 68 + PS str. 3

               pětiminutovky str. 9

              psaní str. 12, 13

M           sčítání do 100 s přechodem přes základ deset  PS do str. 14

              malá M str. 27, 28

              geometrie - úsečka, jednotky délky - PS str. 75

Prv         opakování  - lidské tělo

             měsíce - uč. str. 40 - 41

 

 

 

Plán učiva 25.1. - 28.1.

ČJ         tvrdé a měkké souhlásky   uč. do str. 63 + PS do str. 48

             pravopisné pětiminutovky do str.6

            písanka do str. 7

            čítanka do str.84

M         +,- do 100

            PS do str. 5

            geometrie - rýsování a porovnávání úseček str. 71

Prv       lidské tělo, úraz + nemoc  uč. do str. 38

Na Vv a Pč potřebujeme strouhaný kokos.

 

KONTROLUJTE HLAVY - OPĚT JSOU VŠI!!!!

 

Plán učiva 9.11. - 13.11.

ČJ                        věta a slovo

                    &n bsp;     uč. str. 34 - 36; PS str. 22 - 24

                    &n bsp;     písanka do str. 25

                    &n bsp;     čtení do str. 40 + Malý čtenář

M                    & nbsp;  +,- do 20; slovní úlohy typu o x více, o x méně

                    &n bsp;     uč. str. 39 - 43

                    &n bsp;     geometrie - začínáme rýsovat (tužky č. 3 ořezané + trojúhelník s ryskou

                    &n bsp;     nutné!!!!!!) - PS str. 83

                    &n bsp;     malá M str. 4 - 7

Prv                   &nbsp ; ovoce a zelenina - třídění

                    &n bsp;     uč. str. 22 + 23

 

Třídní schůzky se konají 18. 11. v 17, 00 u nás ve třídě.

 

 

Plán učiva 19. - 23. 10.

ČJ                 druhy vět - uč. str. 25 - 29, PS str. 20

                    pí sanka str. 14, 15

                    čtení str. 30 - 33

M                  +, - do 20 s přechodem přes 10

                    uč . str. 27 - 29

                    geometrie - rýsování str. 82

PRV              houby + význam lesa, uč. str. 12 - 13

 

 

 

Plán učiva 12. - 16. 10.

ČJ                      Čtení str. 27 - 30

                           Psaní str. 12, 13

                           Druhy vět, uč. str. 22 - 24, PS str. 18, 19

M                        +,- do 20, uč. str. 21 - 23

                           geometrie - tvary a tělesa

PRV                    Stromy a keře v lese, uč. str. 10 - 11

 

Sběr papíru 6. - 8. 10.

 

Plán učiva 5. - 9. 10.

ČJ                          pořádek vět, opakování abecedy - uč. do str. 20, PS do str. 16

                    &n bsp;       čtení do str. 23

                    &n bsp;       psaní str. 1é

M                    & nbsp;    +,- do 20 - uč. do str. 20

                    &n bsp;      geometrická tělesa - uč. str. 80

PRV                   &nbsp ; Rostliny v lese - uč. str. 10 - 11

22. dubna Pobytový kurz

Zdravíme všechny maminky a tatínky. Cesta byla rychlá a bez problému. Už jsme ubytování a po obědě. Svítí sluníčko, tak jdeme ven.

Stránka třídy 5.CStránka třídy 5.CStránka třídy 5.C

 

Stránka třídy 5.CStránka třídy 5.CStránka třídy 5.C

Večer přijel Karel IV., přivítal členy svých družin. Rytířské souboje dopadly dobře, všichni přežili a dámy nám krásně zatančily.

Konec večerních zprávíček.

sobota 23. dubna 

Dobré ráno, všichni se dobře vyspali, výborně a hodně nasnídali, napsali dopisy a pohledy.

Po svačině vyrážíme na lov divoké zvěře do místních hvozdů.

Přejeme krásnou sobotu a večerní zprávičky budou

Stránka třídy 5.CStránka třídy 5.CStránka třídy 5.CStránka třídy 5.CStránka třídy 5.CStránka třídy 5.CStránka třídy 5.C

Zprávy z večera:

Co jsme si ulovili, to jsme si na královské hostině i snědli. Cizokrajného ovoce jsme pojedli.

Den jsme zakončili tancem, zpěvem...vzdáváme se trůnu, klenotů i katedrál, zítra jedeme dál.

Foto z hostiny:

Stránka třídy 5.CStránka třídy 5.CStránka třídy 5.CStránka třídy 5.CStránka třídy 5.C
Stránka třídy 5.CStránka třídy 5.C

neděle 24. dubna

Dobré nedělní ráno,

dobře jsme se vyspali, po kusu chleba dostali, aby plná bříška odpočívala.
Trochu nám nasněžilo, ale prokukuje sluníčko a tak půjdeme prozkoumat cestu pro krále Karla, který se vrací z Itálie.

Těšte se na večerní zprávičky

Děti jsme teple oblékli a vyrazili jsme:

Stránka třídy 5.CStránka třídy 5.CStránka třídy 5.CStránka třídy 5.CStránka třídy 5.C

Večer přijel Jan Lucemburský, celý utrmácený z poslední bitvy. Karel mu musel předat zprávu o stavu družiny, která se těší dobrému zdraví, dobrého rozmaru a veselé mysli. Při cestě zaskočil ochránce zdejších hor se svým čtyřnohým přítelem, aby krále ubezpečit, že je zde dobře postaráno o udatné rytíře a krásné panny. Zemdleni náročnou cestou, všichni upadli do hlubokého spánku.

Stránka třídy 5.CStránka třídy 5.C

 
pondělí 25. dubna

Dobrý den,

po odpočinkovém dopoledni, vyrážíme na Karlštejn (Prezidentská chata). Družinu oblékneme do medvědích kožešin, zabalíme chutnou krmi a připravíme louče na zpáteční cestu. Slunce se střídá s mráčky a sněhovými vločkami.

Večerní zprávičky budou

 

Důležitá zpráva pro rodiče

Vážení rodiče,

v penzionu není vůbec telef. signál, proto se nedovoláte. Prosím, pokud chcete, pište emaily. Dám je i dětem přečíst.

Všichni jsou zdraví, přijemně unavení. Dneska odpoledne bylo krásně slunečno. Výlet se vydařil.

Teď děti soutěží a pak hurá do pelíšků. Jen pište, pište a pište. Děti netrpělivě čekají na poštovského panáčka.

Stránka třídy 5.CStránka třídy 5.CStránka třídy 5.CStránka třídy 5.CStránka třídy 5.CStránka třídy 5.CStránka třídy 5.CStránka třídy 5.CStránka třídy 5.CStránka třídy 5.CStránka třídy 5.CStránka třídy 5.CStránka třídy 5.CStránka třídy 5.CStránka třídy 5.CStránka třídy 5.CStránka třídy 5.C

úterý 26. dubna

Ráno jsme si zazpívali Vánoce přicházejí. Celou krajinu pokryl sníh a tak se všichni věnovali práci na erbech. Bylo úžasné pozorovat jejich tvůrčí schopnosti.

Karel se vracel z Karlštejna, cestou ho přepadly loupeživé tlupy. Došlo k bitvě, ale naši rytíři zvítězili. Utrmácaná družina dorazila na tvrz.

Po odpočinku a vydatné hostině z ulovené černé zvěře, započala tanečni kratochvíle.

Umdleni padli do lože a spí a spí jako medvědi.

Stránka třídy 5.CStránka třídy 5.CStránka třídy 5.CStránka třídy 5.CStránka třídy 5.CStránka třídy 5.CStránka třídy 5.CStránka třídy 5.CStránka třídy 5.CStránka třídy 5.CStránka třídy 5.CStránka třídy 5.CStránka třídy 5.CStránka třídy 5.CStránka třídy 5.CStránka třídy 5.C

 

 Středa 27. dubna

Sláva, nazdar výletu. Tolik očekávaný výlet je tu. Těšení, bezpečná a rychlá jízda nás dopravila do iQ centra v Liberci. 

Druháčci se ujali prvňáčků jako patroni. (celou dobu se na to těšili)

Provedli je celým parkem a k jejich velkému překvapení, našli úplně nové expozice, ve kterých si to moc a moc užili. 

Všechna očka zářila jako hvězdičky. Měnili se v hasiče, prodavače, zedníky, výzkumníky, objevitele, luštitele... 

V odpoledních hodinách nás začalo hřát sluníčko, skály nás volaly a míče nezahálely. Později nás zahřál oheň a opečený párek s chlebem byl tím nejlepším pokrmem. 

Naši rytíři a dámy "snědli pasáka s vepři a pekaře s nůší chleba". Z komeníků se po vodní lázni stali kloučkové a holčičky. 

Přivítali Karla IV. na Karlštejně a spokojeně usnuli v obláčkových peřinkách.

Stránka třídy 5.CStránka třídy 5.CStránka třídy 5.CStránka třídy 5.CStránka třídy 5.CStránka třídy 5.CStránka třídy 5.CStránka třídy 5.CStránka třídy 5.CStránka třídy 5.CStránka třídy 5.CStránka třídy 5.C

Čtvrtek 28. dubna 


Král Karel vyrazil na lov medvěda a zanechal 4 koně pro naši družinu, aby ho co nejrychleji dostihla v královském městě. Strhla se velká bitva a vítězové obdrželi tvrze. Bohužel král Karel IV. umírá... Ať žije král Václav IV.!!!

Stránka třídy 5.CStránka třídy 5.CStránka třídy 5.CStránka třídy 5.CStránka třídy 5.CStránka třídy 5.C

 

 

 

Dobré ráno, zabaleno, připraveno, děti čekají na autobus, který přijede později, ale měli bychom být do 14 hodin v Praze.  

Pokud to bude více, zavoláme do školy. Čas bude vyvěšen na škole. Děti se nemohou dočkat. 

Pokud budete mít v kufru cizí věci, pošlete je v pondělí do školy.

Děkuji a hezký víkend

 

 

 1.května

Historické oblečení, erby, meče a štíty budeme potřebovat od 17.5. do 19.5. Prosím vás, abyste je dětech uschovali. 

V pondělí 2. května si děti mají přinést do školy Deníčky. 

Přeji hezkou květnovou neděli 

Hana Sokolová