Učíme se a má to smyslZŠ a MŠ Bílá
ve spolupráci s agenturou STUDY.CZ vyhlašuje celoroční motivační program pro žáky 2.stupně. Na základě studijních výsledků, chování, pozitivního přístupu ke školním povinnostem, ke spolužákům a životu vůbec budou v průběhu školního roku budou vybráni dva žáci školy (jednoho vyberou sami žáci, jednoho vyberou učitelé), kteří získají čtrnáctidenní prázdninový studijní pobyt v zahraničí zdarma (sponzorský dar agentury STUDY.CZ). 

 17-18 ucime se a ma to smysl

 

Učíme se a má to smysl

Pravidla a podmínky

Cílem programu je motivovat žáky k průběžné, systematické a cílevědomé (školní) práci, která povede ke zlepšení jejich studijních výsledků a osobnímu rozvoji. Zároveň však bude hodnoceno jejich chování, kamarádský přístup ke spolužákům a k životu vůbec.

Program je určen pro všechny žáky druhého stupně (6. - 9. ročník) Základní školy a Mateřské školy Bílá, Praha 6.

Program bude probíhat od října 2017 do konce dubna 2018, kdy budou vybráni dva nejúspěšnější žáci, kteří získají studijní pobyt v zahraničí. Jednoho žáka vyberou učitelé, jednoho žáka vyberou sami žáci.

 

Výběr za žáky:

Na konci každého měsíce, respektive na poslední třídnické hodině v měsíci, vybere každá třída druhého stupně jednoho žáka, jenž získá největší počet třídních hlasů.

Postup při výběru ve třídě: Každý žák navrhne právě 3 jména, každý navržený žák tím získá jeden bod, body navržených žáků se sečtou, žák s nejvyšším počtem bodů se zapíše do tabulky k příslušnému měsíci. Pokud dojde k rovnosti bodů na prvním místě, vybere se vítěz losem.

Na konci dubna předá každá třída druhého stupně jméno jednoho žáka s nejvyšším počtem průběžných nominací, který postoupí do druhého kola (celkem 10 žáků za školu) do slosování o jeden studijní pobyt. Studijní pobyt získá první vylosovaný žák. Bude vylosován i druhý a třetí žák jako náhradník pro případ, že by se vítěz nemohl zúčastnit.

 

Výběr za učitele:

Každý učitel učící v dané třídě zapíše na konci měsíce jednoho žáka do seznamu třídy, který bude viset ve sborovně. Za každou nominaci získává žák jeden bod. Body se budou v průběhu celého sledovaného období ( říjen až duben) sčítat. Do druhého kola postupí jeden žák za třídu s nejvyšším počtem bodů za celé sledované období. Pokud by došlo k rovnosti bodů, rozhodující hlas má třídní učitel.

Ve druhém kole vybere každý z učitelů, kteří se účastnili průběžného hodnocení, právě 3 žáky z 10ti nominovaných. Každý navržený žák získá jeden bod. Body všech navržený žáků se sečtou.

Studijní pobyt za učitele získá žák s nejvyšším počtem bodů ve druhém kole. V případě rovnosti bodů bude žák vylosován. Pokud by se žák s nejvyšším počtem bodů nemohl studijního pobytu zúčastnit, bude studijní pobyt nabídnout druhému, případně třetímu žáku v pořadí.

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu podmínek, případně ukončení programu v jeho průběhu. Výhru není možné vymáhat právní cestou.