Aktuality

Obvodní kolo matematické olympiády (MO) - 5. a 9. ročník

.

Dne 30. 1. 2019 proběhlo obvodní kolo matematické olympiády, kde naši školu reprezentovalo 5 žáků 5. ročníku a 6 žáků 9. ročníku.

Historické mapy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy

.

18-19 9-na UK PrF  kopieDne 31. ledna obě třídy 9. ročníku navštívily spolu s paní učitelkou Podzimkovou, Jarčíkovou a Novákovou Přírodovědeckou fakultu Karlovy univerzity, která se nachází na Albertově, kde jsme si připomenuli významné historické události.

Pražský přebor 1. stupně ZŠ v šachu

.

18-19 06  sachiste v kineŠachový turnaj se konal 28. ledna 2019 v Základní škole u svatého Štěpána.

Akustika - zvuky jsou všude kolem nás...

.

18-19 Akustika 2  kopiePosloucháme je, vnímáme nebo se jim naopak vůbec nevěnujeme. Některé jsou pro nás zajímavé a důležité, jiné jsou nám na obtíž.

Hravé odpoledne dětí ŠD ve školní kuchyňce

.

V zimních měsících jsme se ve ŠD zaměřili na zdravé stravování bez zbytečných tuků a cukrů.

Šachisté ze 4. A získali zlatý Pohár Věry Čáslavské

.

Ve středu dopoledne 23. 1. 2019 proběhlo v DDM Prahy 6 obvodní kolo v šachu pro děti 1. stupně.

Informace k dotazníkovému šetření "Mapa školy"

.

Milí žáci a rodiče,

základní školy Prahy 6 se opět zapojí do dotazníkového šetření Mapa školy.