1. třída s intenzivní výukou AJ

Alternativní výuka anglického jazyka na prvním stupni - angličtina pod vedením rodilých mluvčí

 

Na ZŠ a MŠ Bílá se dlouhodobě zaměřujeme na výuku anglického jazyka. V průběhu let jsme vytvořili poměrně propracovaný systém výuky. Kromě klasické výuky jazyka pod vedením našich zkušených českých učitelů angličtiny nabízíme na prvním stupni i výuku angličtiny výhradně pod vedením rodilých mluvčí ve třídách s intenzivní výukou Aj. Tyto třídy otevíráme s nepatrnými obměnami již od roku 2011.

I v letošním roce budeme otevírat první třídu s intenzivní výukou anglického jazyka. V této třídě bude nejvýše 25 žáků a anglický jazyk budou vyučovat výhradně kvalifikovaní zahraniční učitelé se zkušenostmi ve výuce dětí z Jazykové školy Akcent International House. Děti budou po celou dobu výuky od prvního do pátého ročníku rozděleny do mikroskupin po osmi tak, aby výuka jazyka byla co nejefektivnější.

V 1. a 2. ročníku budou mít děti 3 hodiny výuky anglického jazyka týdně. Přestože výuka jazyka přesahuje rámec povinných hodin, bude zařazena do dopoledního rozvrhu. Od 3. ročníku budou mít žáci 4 hodiny výuky anglického jazyka týdně a zároveň jim přibude kroužek Our World. V této dvouhodinovce, kterou budou mít opět zařazenu do rozvrhu třídy, se budou děti, rozdělené do dvou skupin po dvanácti, věnovat zajímavým tématům z naší přírody, a to opět pod vedením kvalifikovaných zahraničních lektorů. Celkem budou mít žáci této třídy ve 3. – 5. ročníku 6 hodin angličtiny týdně.

Důraz bude zaměřena na vytváření komunikativních schopností, na rozvoj produktivních, receptivních a interaktivních řečových dovedností (samostatný ústní projev, psaný projev; čtení, poslech a rozhovory) a jazykových prostředků (gramatika, slovní zásoba, výslovnost a pravopis). Tyto oblasti budou také předmětem průběžného hodnocení.

 

Jak je možné se přihlásit

  • Při zápisu dítěte do první třídy zaškrtněte v Evidenčním listu kolonku Mám zájem o třídu s intenzivní výukou Aj.
  • Do třídy bude přijato 25 žáků na základě losování.
  • Losování proběhne na setkání Školské rady. Vylosované děti (resp. jejich ID čísla přidělená u Zápisu), zveřejníme na webových stránkách školy www.zsbila.cz.
  • Rodiče vylosovaných dětí obdrží emailem informaci o zařazení dítěte do uvedené třídy s požadavkem potvrzení zájmu.
  • Uvolněná místa budou nabídnuta dalšímu vylosovanému zájemci.