Zápis do prvních tříd pro školní rok 2020 / 2021 - aktuálně

Vážení rodiče, na základě vládních opatření bude letos zápis organizován bez osobní účasti dětí. Kompletní pokyny Ministerstva školství otevřete zde

Pokyny k zápisu dítěte do Základní školy Bílá Praha 6 jsou jednotné jako pro všechny základní školy Prahy 6. Je třeba si nejprve přečíst příručku vydanou zřizovatelem školy Mč P6 - odborem školství - odkaz na příručku zde

 

 Nejčastější otázky a odpovědi pro rodiče:

Kde získám přihlášku do školy pro své dítě? ... příručka str. 6

Jaké dokumenty je třeba k zápisu dodat? ... příručka str. 4

Jak přihlásit dítě do ZŠ Bílá? ... příručka str. 3

Jak odevzdat žádost k přijetí? ... příručka str. 7

Jak postupovat při podání žádosti s odkladem? ... zaregistrujte se na jakdoskoly.cz a podejte žádost o přijetí do své spádové školy, odklad školní docházky vystaví po dodání potřebných dokumentů ( viz příručka str. 8) spádová škola dle trvalého bydliště dítěte. K termínu zápisu není nutné mít všechna potřebná doporučení, ale je nutné podat žádost o doklad.

   Upřesňující informace k osobnímu podání žádosti v ZŠ Bílá :

   1) ve dnech 21.+ 22. 4. 2020 v čase 12.00 - 17.00 hodin je možné osobně zapsat dítě (bez jeho účasti) v budově ZŠ Bílá. Je třeba se předem zaregistrovat na jakdoskoly.cz a rezervovat si den a čas k návštěvě školy. Přednost mají rodiče s provedenou rezervací, nezaregistrovaní musí počítat s časovou prodlevou.

   2) Pokud došlo ke změně údajů o trvalém bydlišti dítěte po 26. 2. 2020, rodiče musí doložit Výpis z evidence obyvatel - viz příručka str. 7
K tomuto datu má škola platný výpis z registru obyvatel se všemi spádovými dětmi (pokud ke změně nedošlo a adresa bydliště dítěte je k termínu zápisu stejná jako na výpisu k 26. 2. 2020, nemusí rodič adresu dokládat výpisem z registru obyvatel, a to ani v případě zaslání přihlášky datovou schránkou, e-mailem nebo doporučenou poštou)

Obecně platné informace o ZŠ Bílá, Praha 6

Ve školním roce 2020/2021 budeme otevírat tři třídy s maximálním počtem 80 dětí.

I v následujícím školním roce chceme otevírat první třídu s intenzivní výukou anglického jazyka. Anglický jazyk budou vyučovat výhradně kvalifikovaní zahraniční učitelé se zkušenostmi ve výuce dětí z Jazykové školy Akcent International House. Děti budou po celou dobu výuky od prvního do pátého ročníku rozděleny do tří mikroskupin tak, aby výuka jazyka byla co nejefektivnější.

Věnujte, prosíme, pozornost následující informaci  - evidenční a rezervační e-systém pro rodiče připraven ke spuštění 06. dubna 2020

Žáci budou přijímáni podle níže uvedených kritérií.

Kritéria přijetí na ZŠ a MŠ Bílá, Praha 6: 

1.  

Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu, stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy, seznam ulic (klikni na odkaz)

2.  

Děti s trvalým pobytem na území Městské části Praha 6 (rozhodující je adresa trvalého pobytu dítěte) se starším sourozencem na ZŠ a MŠ Bílá

3.  

Děti s trvalým pobytem na území Městské části Praha 6 (rozhodující je adresa trvalého pobytu dítěte)

4.  

Děti s trvalým pobytem na území jiné Městské části Prahy, jejichž starší sourozenec je žákem ZŠ a MŠ Bílá

5.    

Děti s trvalým pobytem na území jiné Městské části Prahy.

6.  

Děti s trvalým pobytem na území mimo Městské části Prahy, jejichž starší sourozenec je žákem ZŠ a MŠ Bílá.

7.  

Děti s trvalým pobytem na území mimo Městské části Prahy.

Poznámka: Budou přijaty všechny děti ze spádové oblasti ZŠ Bílá, pokud nebude překročena kapacita míst v prvních třídách.
U kategorií, kde dojde k převisu zájemců o přijetí nad kapacitou přijímaných žáků, dojde k losování.