PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

.

Vážení rodiče žáků 9., 7. a 5. ročníků,
přestože denně sleduji situaci ohledně přijímacího řízení na SŠ, tak, bohužel, stále nejsou k dispozici žádné konkrétní termíny.

Jediná dostupná informace byla, že žáci budou skládat přijímací zkoušky pouze v jednom termínu, a to v průběhu měsíce června.

Chápu nervozitu dětí i vaši. Jsem přesvědčena, že i v této náročné době budou naši žáci, tak jako každoročně, úspěšní. Jakmile budu mít jakékoli nové informace, neprodleně vám je předám.

S pozdravem a přáním pevného zdraví

                                 Eva Richterová- výchovná poradkyně