Jmenování ředitele Základní školy a Mateřské školy, Praha 6, Bílá 1

.

Městská část Praha 6, Rada městské části usnesením ze dne 27.04.2021 č.2437/21

jmenovala ředitele Základní školy a Mateřské školy, Praha 6, Bílá 1.

Rada městské části j m e n u j e na základě doporučení konkurzní komise

pana Mgr. Jiřího Tomčalu

na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a Mateřské školy, Praha 6, Bílá 1, se sídlem Bílá 1/1784, 160 00 Praha 6 – Dejvice, a to s účinností od 01.05.2021