Aktuality

Výuka žáků 9. ročníku od 11.5. - přihlášku je nutné zaslat nejpozději do 7.5.!

.

Na základě usnesení vlády ČR je možné přihlásit žáka devátého ročníku od 11.5.2020 na výuku za účelem přípravy na přijímací zkoušky. Výuka na ZŠ a MŠ Bílá bude probíhat v rozsahu dvou pracovních dní v týdnu, a to v úterý a ve čtvrtek až do termínu přijímacích zkoušek,

Ministerstvo školství zaslalo metodiku k otevírání základních škol

.

Vážení rodiče, zveřejňujeme tímto avizované informace k uvolňování epidemiologických opatření ve školách.

Rozvrh on-line výuky pro jednotlivé třídy

.

Vážení rodiče, milí žáci,
na níže uvedeném odkazu se můžete podívat na aktuálně platný rozvrh on-line výuky pro jednotlivé třídy a skupiny žáků. Tento rozvrh není neměnný, může být aktualizován. Proto doporučujeme, abyste se vždy před začátkem nového týdne přesvědčili, zda nedošlo na následující týden k nějakým změnám.
Pro vstup do rozvrhu můžete využít oranžové menu Aktuálně nebo kliknout na tento odkaz

vedení školy

Informace pro rodiče a žáky - poslední dubnový týden

.

Vážení rodiče, milé děti,

zdravíme vás v nelehké době a doufáme, že jste všichni zdrávi. Děkujeme vám všem za spolupráci, podporu dětí při studiu a také za toleranci. 

Dle informací od našich pedagogů víme, že většina žáků v současné formě samostudia pracuje velmi dobře, jsou zodpovědní a snaží se. Za to jim patří velká pochvala.

Chtěli bychom také vyjádřit poděkování všem vyučujícím, kteří se  skvěle vypořádali se složitou situací a daří se jim i přes veškeré problémy vyučovat. 

Bohužel, v současné době vám nemůžeme sdělit žádné podrobnější informace ohledně nástupu dětí do školy, neboť zatím nic konkrétního nevíme. Je to až neuvěřitelné, ale školy od vyhlášení nouzového stavu nedostaly žádné oficiální stanovisko MŠMT (kromě informace o zápisu a o přijímacích zkouškách-ta však počítala s nástupem dětí do škol, takže nyní již není aplikovatelná). Vycházíme tedy, stejně jako vy, z obecné informace, že děti prvního stupně by měly nastoupit do školy 25.5., ale v dobrovolném režimu. Žáci druhého stupně by se do školních lavic už do konce roku neměli vrátit. Samozřejmě vás budeme obratem informovat, jakmile dostaneme nějaké bližší údaje.

V průběhu následujícího týdne bychom však chtěli rozeslat dotazník pro rodiče dětí prvního stupně ohledně předběžného zjištění zájmu o docházku do školy po 25.5., tak jak avizuje návrh vlády na návrat dětí do škol. Žádáme vás o jeho vyplnění.

S pozdravem a přáním pevného zdraví

Martin Molčík, ředitel školy

Učebnice, pracovní sešity, ostatní pomůcky

.

Pokud mají žáci uvedené pomůcky ve škole ve skříňce, mohou si pro ně přijít (nebo jejich rodiče) v pracovní dny mezi 8,00 a 9,00 hodinou.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

.

Vážení rodiče žáků 9., 7. a 5. ročníků,
přestože denně sleduji situaci ohledně přijímacího řízení na SŠ, tak, bohužel, stále nejsou k dispozici žádné konkrétní termíny.

KLUB MLADÉHO DIVÁKA ( pro žáky 8. a 9. tříd)

.

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci byla zrušena všechna divadelní představení do konce školního roku. KLUB MLADÉHO DIVÁKA nám v dohledné době vrátí poměrnou finanční částku, která vám následně bude vrácena.

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

.

Milí rodiče budoucích prvňáčků, rádi bychom vám poskytli informace o průběhu letošního zápisu. V letošním roce se poprvé pro rodiče a děti spustil jednotný systém přihlášení k základnímu vzdělávání přes systém Prahy 6 - Jakdoskoly.cz. Pro většinu z vás už ale nebude zcela nový, neboť Praha 6 už podobný systém používá dva roky pro podávání přihlášek do MŠ. Podrobnější pokyny jsou uvedeny v sekci Aktuálně po pravé straně úvodní obrazovky.
Veliká komplikace ovšem přichází v souvislosti s opatřeními vyhlášenými vládou ČR. Zápis se poprvé uskuteční zcela bez dětí. Pro vás i pro školu tedy půjde výhradně o administrativní úkon. Při tomto úkonu musíte do školy doručit požadované náležitosti, které vyžaduje zákon a které škola musí ověřit. Jsou to přihláška, rodný list nebo jeho kopie, doložení trvalého pobytu. Pokud pro doručení budete chtít využít datovou schránku, e-mail nebo doporučenou zásilku, přečtěte si pozorně v informativní brožuře, jak postupovat. Většina dokladů musí být ověřena a zasílá se ověřená kopie. V opačném případě budete následně vyzváni, abyste tyto doklady doložili znovu, ověřené. Pokud přijdete osobně, stačí doklady pouze předložit, ověří zapisující učitell.

A to, co vás zajímá nejvíce. V letošním roce budeme opět otevírat tři první třídy, do kterých vezmeme 80 dětí. V tuto chvíli vám ovšem nejsme schopni sdělit, kteří učitelé budou mít v příštím školním roce jednotlivé první třídy. Na konci školního roku nám budou odcházet dva učitelé do důchodu a my v tuto chvíli poptáváme a jednáme s možnými kandidáty. V tuto chvíli je několik variant, jak obsadit třídy pro příští školní rok, ale stále není žádná definitivní. Proto si v letošním roce nemůžete do přihlášky dávat preferenci učitele. Využijte tedy alespoň možnosti zapsat si preferovaného spolužáka. Pokusíme se vám vyhovět. Tuto informaci pište do poznámky.

Věříme, že i za těchto obtížných podmínek proběhne zápis dobře a bez komplikací. A už se na vás, ale především na vaše děti, moc těšíme.

Martin Molčík, ředitel školy

Začínáme třetí týden v jiném režimu

.

 


Vážení rodiče, milí žáci,

víme s čím se potýkáte. Víme o vašich těžkostech. 

Tušíme co nefunguje. Řešíme to. 

Nebojte se. Vydržte!

 

 

Máme za sebou prvních 14 dní v jiném režimu a to nás nutí ohlédnout se zpátky a přemýšlet, zda nám to všechno dává smysl a zda víme, kam směřujeme. 

Tahle doba nás potřebuje, ale možná nás potřebuje jinak, než jsme byli zvyklí. A na nás učitelích je uvědomit si, jak můžeme prostřednictvím svých předmětů pomoci žákům vyznat se v tom, co se děje teď, a umožnit jim najít si své místo v současné situaci.

Celých 14 dní si kladu otázku, na co dát důraz, na co se za měřit:

Udržet tempo výuky v rozsahu, na jaký jsme zvyklí? Na češtinu a matematiku u deváťáků?
Nebo máme žáky začít učit, jak ušít roušku, co použít místo filtru, jak vyrobit dezinfekci z dostupných prostředků, a tím pomoci ostatním?

Po 14 dnech se všichni učitelé zastavujeme a promýšlíme znovu, jak dál.

Zároveň zkusíme vymyslet, jak lépe koordinovat naši práci ve prospěch žáků, vašich dětí.

 

Děkuji vám za spolupráci, nasazení i za všechny zpětné vazby!

Opatrujte se, buďte zdraví a šetřete síly!

 

PS: Co je pětka ze zemáku proti pěti ušitým rouškám nebo dobré náladě ;-)

Martin Molčík, učitel zeměpisu a ředitel školy

Google classroom - pomůcka pro žáky a rodiče

.

Díky dlouhodobé spolupráci se Základní školou v Horních Počernicích jsme získali jednoduché krátké návody pro práci v Google učebně.