Aktuality

Aktuálně k zasílání učiva prostřednictvím systému Bakaláři 11.3.2020

.

Od 9.3. zasílají učitelé žákům práci pro samostudium prostřednictvím komunikačního systému Bakaláři - Komens formou obecné zprávy pro žáky a pro rodiče. Učitel má možnost u zprávy vidět, kdo si zaslanou informaci přečetl.

Žádosti o ošetřovné

.

Vážení rodiče, pokud byste žádali o ošetřovné z důvodu uzavření školy (mohou žádat rodiče žáků do 10 let věku), měla by vám škola vydat potvrzený tiskopis žádosti, který vy následně doručíte svému zaměstnavateli. Tiskopis žádosti je ke stažení níže ve formátu .pdf nebo .doc . Tiskopis vyplňte a zašlete e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  k potvrzení, případně požádejte školu o zaslání tiskopisu, který si následně dovyplníte. Tiskopis vám bude zaslán na e-mailovou adresu. Pokud by to tímto způsobem bylo pro zaměstnavatele nedostačujíci, bude vám na vyžádání potvrzení vydáno v listinné podobě.

tiskopis žádosti v .pdf                       tiskopis žádosti v .doc

Covid-19 - aktuálně úterý 10.3.2020

.

Mimořádné opatření Vlády

Vážení rodiče, žáci, nformujeme vás, že dnes bylo vyhlášeno mimořádné opatření vlády ohledně uzavření všech základních, středních a vyšších odborných škol do odvolání. Toto opatření by mělo být, dle informací MŠMT, v platnosti po dobu minimálně 14 dnů. 

Opatření se netýká mateřských škol. Přesto žádáme rodiče dětí MŠ, pokud mohou, aby nechali své děti po dobu přijatých opatření děti doma.

Během této doby bude probíhat výuka formou samostudia na základě zaslaných úkolů od jednotlivých vyučujících přes Bakaláře (jak jste již byli informováni). Upozorňujeme, že plnění zaslaných úkolů není dobrovolné, ale povinné. Žádáme rodiče, aby na samostudium žáků důsledně dohlíželi. Děkujeme za spolupráci.

O aktuální situaci vás budeme i nadále informovat přes webové stránky školy.

Nařízení vlády - školy           Nařízení vlády - akce

Pro rodiče, kteři se chystají zůstat po dobu mimořádného opatření s dětmi doma, přidáváme odkaz na stránky ČSSZ. Zde jsou uvedeny informace kdo a jak může žádat o ošetřovné. klikni zde 

Covid-19 - doplňující info pro rodiče a žáky - Ne 8.3.2020

.

Pokyny pro rodiče a žáky

V souvislosti s požadavkem školy a zároveň závěry jednání krizového štábu Prahy 6 zasíláme další doplňující informace pro rodiče i žáky školy:

  • Žádáme všechny rodiče, aby v průběhu následujícího týdne neposílali své děti do školy!
  • Škola se v krajním případě postará o děti, které rodiče nemohou nechat doma. Školní družina bude v provozu maximálně do 16 hodin.
  • Pokud žáci zůstanou doma, nemají nárok na obědy. Odhlaste si obědy. Pokud nestihnete odhlásit obědy přes e-jídelníček do nedělní půlnoci, můžete výjimečně odhlásit i přes e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nejpozději do pondělí 9.3. do 8.15 hodin.  Obědy nebudou vydávány příchozím ani do přinesených nádob
  • Výuka - Žáci budou dostávat úkoly z jednotlivých předmětů přes Bakaláře (nebo jiným způsobem po domluvě s vyučujícím). Rodiče žádáme, aby dohlédli na plněni těchto úkolů. Nejedná se o volný týden nebo týden bez výuky, ale o týden, kdy žáci nemohou docházet do budovy školy. Množství úkolů bude samozřejmě přizpůsobeno nastálé situaci.

Bude to pro nás všechny složitá situace. Věříme však, že přijatá opatření povedou ke snížení šíření viru v populaci a zároveň ochráníme naše děti i Vás před případnou nákazou. Připomínáme, že tato opatření byla vyhlášena z důvodu výskytu nákazy na Praze 6 a zvyšování četnosti nakažených mezi rodinami žáků škol Prahy 6. Tímto opatřením zároveň předcházíme krizovým situacím (které se dají předpokládat), kdy bychom v průběhu příštího týdne zjistili možný výskyt onemocnění mezi rodinami našich žáků a museli stejně přijmout radikální a okamžitá opatření (ke konci minulého týdne se jednalo již o čtyři školská zařízení). V současné chvíli nevíme, zda tato opatření budou konečná. Sledujte prosím webové stránky školy, případně v Bakalářích. Mediálně publikované zprávy z Itálie jsou více než alarmující.

Děkujeme za vaši podporu a ochotu přijmout výše uvedená opatření.

Vedení školy

 

Covid-19 - aktuálně 6.3.2020

.

Oznamujeme vám závěry a doporučená opatření z jednání krizového štábu Prahy 6:

Prosíme všechny rodiče, aby, bude-li to možné, nechali své děti příští týden doma. Všem nám to moc pomůže. Jedná se o druhý týden po skončení jarních prázdnin, který může být zásadní v souvislosti s inkubační dobou. Pro děti, které nemohou zůstat doma, budou školy v provozu. Tato opatření se týkají jak základních škol, tak i mateřských škol na Praze 6.

- během víkendu budou všechny školky a školy preventivně opět uklizeny virucidními prostředky
- ČVUT dodá Praze 6 100 litrů desinfekčního gelu vlastní výroby pro sociální pracovníky
- již přijatá opatření zůstávají v platnosti
- platí i vydaná doporučení
- doporučení platí i pro vysoké a soukromé školy


Vedení školy apeluje na všechny rodiče, aby respektovali přijatá doporučení krizového štábu. Chápeme, že to pro mnohé z vás bude velice komplikovaná situace, ale jedině takto plošně přijatá opatření mohou být účinná. Škola zajistí provizorní provoz pro žáky prvního stupně a pro děti z mateřské školy, které by nemohli rodiče nechat doma. 

vedení školy

Aktuálně ke coronaviru

.

Vážení rodiče,

na základě doporučení zřizovatele školy, členů Rady městské části Prahy 6 rušíme s okamžitou platností konání všech skupinových aktivit jako jsou dny otevřených dveří, rodičovských schůzek, výjezdů mimo školu, návštěv kin či divadel apod.. Řídíme se doporučením zřizovatele omezit konání již sjednaných mimoškolních aktivit tak, aby bylo zamezeno setkávání dospělých s dětmi ve škole.

Odpolední pronájmy tělocvičen nejsou zrušeny. ZUŠ Harmonie funguje v omezeném provozu, žádáme rodiče žáků hudební školy, aby nevstupovali do budovy ZŠ Bílá. (Informace na webu ZUŠ Harmonie).

                             vedení školy

Den otevřených dveří 2020

.

 

Den otevřených dveří barva 800x600Den otevřených dveří  

čtvrtek 5. března 2020 Z R U Š E N !!!

Opatření školy v souvislosti s výskytem a šířením viru Covid -19

.

Vážení rodiče, milí žáci,

pokud jste v minulém týdnu během jarních prázdnin navštívili rizikové oblasti severní Itálie, respektujte prosím doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR a v případě příznaků virového onemocnění dětí nebo ostatních členů rodiny (bolest v krku, bolest hlavy, zvýšená teplota či dýchací obtíže), neposílejte své děti do školy. V žádném případě nechceme šířit paniku, ale škola je pro přenos a šíření onemocnění velice rizikové prostředí, a proto nelitujte týdne stráveného doma. V případě, že se vás toto opatření týká, informujte prosím školu a zároveň svého třídního učitele.

Ve škole budou přijata zvýšená hygienická opatření.

 

ODKAZY NA DŮLEŽITÉ WEBY:
Web Ministerstva zdravotnictvíhttps://www.mzcr.cz/

Webová stránkaMZČR věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviruhttp://mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

Web Státního zdravotního ústavuhttp://www.szu.cz/

Webová stránkaStátního zdravotního ústavu s doporučeními pro občanyhttp://www.szu.cz/tema/prevence/2019NCOV

Kontakty na Krajské hygienické stanicehttp://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy

Web Ministerstva zahraničních věcíhttps://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html

Aktuálnídoporučení MZV k cestování do zahraničíhttps://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.html

Odkaz na webové stránky Ministerstva zdravotnictví - Otázky a odpovědi:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_4122_1.html 

Sobota na lyžích 15. 2. 2020

.

19-20 Sobota na lyzichSobotu na lyžích pro rodiče a jejich děti se nám podařilo uskutečnit na poslední chvíli 15. února 2020. Pro nedostatek sněhu v letošní zimní sezoně to byl náhradní termín za 11. ledna. Přesto se lyžování nakonec po četných odhlášení a opětovnému dohlášení zájemců účastnilo 44 žáků, rodičů a učitelů. Ti však nemuseli vůbec litovat.

Skvělé lyžování v Rakousku 2020

.

19-20 Moscher 2Jako každý rok, tak i letos uspořádala naše škola jeden lyžařský kurz pro děti z 1. -5. tříd v osvědčeném lyžařském středisku Skizentrum Moscher v rakouské vesničce Hohentauern. Odjelo nás letos tentokrát 39 dětí, 11 rodičů, 3 instruktoři Bára, Michal a Korda a zdravotnice Bohunka. Kurz se tentokrát konal v termínu 25. – 30.1.2020.