Úprava školního vzdělávacího programu

Hlavní změny v ŠVP uvádíme zde

Upravený učební plán pro první stupeň otevřete zde

Upravený učební plán pro druhý stupeň otevřete zde