1. třída s intenzivní výukou AJ

Alternativní výuka anglického jazyka na prvním stupni - angličtina pod vedením rodilých mluvčí

 

Na ZŠ a MŠ Bílá se dlouhodobě zaměřujeme na výuku anglického jazyka. V průběhu let jsme vytvořili poměrně propracovaný systém výuky. Kromě klasické výuky jazyka pod vedením našich zkušených českých učitelů angličtiny nabízíme na prvním stupni i výuku angličtiny výhradně pod vedením rodilých mluvčí ve třídách s intenzivní výukou Aj. Tyto třídy otevíráme s nepatrnými obměnami již od roku 2011.

I v letošním roce budeme otevírat první třídu s intenzivní výukou anglického jazyka. V této třídě bude nejvýše 25 žáků a anglický jazyk budou vyučovat výhradně kvalifikovaní zahraniční učitelé se zkušenostmi ve výuce dětí. Děti budou po celou dobu výuky od prvního do pátého ročníku rozděleny do mikroskupin po osmi tak, aby výuka jazyka byla co nejefektivnější.

V 1. a 2. ročníku budou mít děti 3 hodiny výuky anglického jazyka týdně. Přestože výuka jazyka přesahuje rámec povinných hodin, bude zařazena do dopoledního rozvrhu. Od 3. ročníku budou mít žáci 4 hodiny výuky anglického jazyka týdně a zároveň jim přibude kroužek Our World. V této dvouhodinovce, kterou budou mít opět zařazenu do rozvrhu třídy, se budou děti, rozdělené do dvou skupin na polovinu, věnovat zajímavým tématům z naší přírody, a to opět pod vedením kvalifikovaných zahraničních lektorů. Celkem budou mít žáci této třídy ve 3. – 5. ročníku 6 hodin angličtiny týdně.

Důraz bude zaměřena na vytváření komunikativních schopností, na rozvoj produktivních, receptivních a interaktivních řečových dovedností (samostatný ústní projev, psaný projev; čtení, poslech a rozhovory) a jazykových prostředků (gramatika, slovní zásoba, výslovnost a pravopis). Tyto oblasti budou také předmětem průběžného hodnocení.

 

Jak je možné se přihlásit

  • Při zápisu dítěte do první třídy zaškrtněte v Evidenčním listu kolonku Mám zájem o třídu s intenzivní výukou Aj.
  • Do třídy bude přijato 25 žáků na základě losování.
  • Losování proběhne na setkání Školské rady. Vylosované děti (resp. jejich ID čísla přidělená u Zápisu), zveřejníme na webových stránkách školy www.zsbila.cz.
  • Rodiče vylosovaných dětí obdrží emailem informaci o zařazení dítěte do uvedené třídy s požadavkem potvrzení zájmu.
  • Uvolněná místa budou nabídnuta dalšímu vylosovanému zájemci.