Zápis do prvních tříd pro školní rok 2021/2022

 

Aktuální informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

Zápis se bude konat ve dnech 7. – 8. 4. 2021

Bude probíhat, stejně jako v roce 2020, po elektronické registraci. Průvodce pro zápis bude včas aktualizovaný na www.jakdoskoly.cz

Sledujte webové stránky školy, vzhledem k současné situaci může dojít ke změnám. Dotazy k zápisu můžete zaslat na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , v současné době probíhá konkurzní řízení na pozici ředitele/ředitelky školy.

                                                     Mgr. Jiří Švec, zástupce ředitele ZŠ a MŠ Bílá


Vážení rodiče, na základě vládních opatření bude letos zápis organizován bez osobní účasti dětí. 

Pokyny k zápisu dítěte do Základní školy Bílá Praha 6 jsou jednotné jako pro všechny základní školy Prahy 6. Je třeba si nejprve přečíst příručku vydanou zřizovatelem školy Mč P6 - odborem školství - odkaz na příručku zde (česky) a zde (anglicky)

Jak postupovat při podání žádosti s odkladem? ... zaregistrujte se na jakdoskoly.cz a podejte žádost o přijetí do své spádové školy, odklad školní docházky vystaví po dodání potřebných dokumentů spádová škola dle trvalého bydliště dítěte. K termínu zápisu není nutné mít všechna potřebná doporučení, ale je nutné podat žádost o doklad.

   Upřesňující informace k podání žádosti v ZŠ Bílá :

   1) ve dnech 7.+ 8. 4. 2021 v čase 12.00 - 17.00 hodin je možné osobně zapsat dítě (bez jeho účasti) v budově ZŠ Bílá. Je třeba se předem zaregistrovat na jakdoskoly.cz a rezervovat si den a čas k návštěvě školy. Přednost mají rodiče s provedenou rezervací, nezaregistrovaní musí počítat s časovou prodlevou.

   2) při zasílání rodného listu elektronicky bude škole postačovat prostá kopie

   3) Pokud došlo ke změně údajů o trvalém bydlišti dítěte po 12. 3. 2021, rodiče musí doložit Výpis z evidence obyvatel.
 
K tomuto datu má škola platný výpis z registru obyvatel se všemi spádovými dětmi (pokud ke změně nedošlo a adresa bydliště dítěte je k termínu zápisu stejná jako na výpisu k 12. 3. 2021, nemusí rodič adresu dokládat výpisem z registru obyvatel, a to ani v případě zaslání přihlášky datovou schránkou, e-mailem nebo doporučenou poštou)

 

Obecně platné informace o ZŠ Bílá, Praha 6

Ve školním roce 2021/2022 budeme otevírat tři třídy s maximálním počtem 80 dětí.

I v tomto školním roce chceme otevírat první třídu s intenzivní výukou anglického jazyka. Anglický jazyk budou vyučovat výhradně kvalifikovaní zahraniční učitelé se zkušenostmi ve výuce dětí. Děti budou po celou dobu výuky od prvního do pátého ročníku rozděleny do tří mikroskupin tak, aby výuka jazyka byla co nejefektivnější.

Věnujte, prosíme, pozornost následující informaci  - evidenční a rezervační e-systém pro rodiče bude připraven ke spuštění od 17. 3. 2021 

Žáci budou přijímáni podle níže uvedených kritérií.

Kritéria přijetí na ZŠ a MŠ Bílá, Praha 6: 

1.  

Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu, stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy, seznam ulic (klikni na odkaz)

2.  

Děti s trvalým pobytem na území Městské části Praha 6 (rozhodující je adresa trvalého pobytu dítěte) se starším sourozencem na ZŠ a MŠ Bílá

3.  

Děti s trvalým pobytem na území Městské části Praha 6 (rozhodující je adresa trvalého pobytu dítěte)

4.  

Děti s trvalým pobytem na území jiné Městské části Prahy, jejichž starší sourozenec je žákem ZŠ a MŠ Bílá

5.    

Děti s trvalým pobytem na území jiné Městské části Prahy.

6.  

Děti s trvalým pobytem na území mimo Městské části Prahy, jejichž starší sourozenec je žákem ZŠ a MŠ Bílá.

7.  

Děti s trvalým pobytem na území mimo Městské části Prahy.

Poznámka: Budou přijaty všechny děti ze spádové oblasti ZŠ Bílá, pokud nebude překročena kapacita míst v prvních třídách.
U kategorií, kde dojde k převisu zájemců o přijetí nad kapacitou přijímaných žáků, dojde k losování.