Studijní pobyty

Stejně jako v minulých letech jsme i v letošním školním roce 2017/2018 připravili pro naše žáky tři studijní pobyty, při kterých si budou moci procvičit a zdokonalit své jazykové znalosti a dovednosti.  Tyto studijní pobyty jsou primárně určeny pro žáky druhého stupně, ovšem jazykového pobytu v jižní Anglii se mohou zúčastnit i páťáci. 

Na všechny tři jazykové pobyty je možno čerpat dotaci Městské části Praha 6 v rámci programu Otevřený svět.  Přidělení dotací se ovšem řídí konkrétními podmínkami, které jsou pro jednotlivé typy akcí různé (viz níže).

 

 

 Studijní pobyt Freiburg, Německo   2. - 6. října 2017
       inspirace z minulého roku zde                                                       

Na studijní pobyt v německém Freiburgu vyjedou žáci sedmých až devátých tříd již začátkem října 2017. Vedoucím studijního pobytu je vyučující německého jazyka paní Martina Mikešová,  kterou doplní paní učitelka Mirka Čejková. Pro děti je připraven intenzivní program dopolední program s výukou v jazykové škole i odpolední program zaměřený na poznávání okolí. Během studijního pobytu budou žáci ubytováni v místních rodinách.

V letošnim roce byl v rámci dotačního programu Otevřený svět - druhý cizí jazyk přiznán příspěvek ve výši 4.500 Kč všem žákům, kteří mají trvalé bydliště na Praze 6. Žáci s trvalým bydlištěm mimo naši MČ nemají dle podínek přidělení na tuto dotaci nárok. 

  

  Studijní pobyt v jižní Anglii    26.května - 2.června 2018
       inspirace z minulého roku zde                                                       

V letošním školním roce opět vyjedeme na studijní pobyt do oblasti jižní Anglie. Studijní pobyt je určen pro žáky druhého stupně, ale v případě volných míst bude nabídnut i žákům pátého ročníku, kteří již mají za sebou téměř pět let výuky anglického jazyka. Žáci cestují autobusem a ubytováni jsou v místních rodinách po dvou nebo třech. Tento studijní pobyt je mezi žáky velice oblíben, a proto každoročně vysíláme neuvěřitelný počet 60 žáků a čtyři učitele.

V minulosti jsme se pokusili zorganizovat studijní pobyt i do jiné oblasti Velké Británie, do severní Anglie či do Skotska, ovšem celková suma za pobyt byla z našeho pohledu příliš vysoká.

Dotaci MČ Praha 6 v rámci programu Otevřený svět - první cizí jazyk mohou čerpat všichni účastníci studijního pobytu bez ohledu na trvalé bydliště, a to až do maximální výše 6.000 Kč. Výše příspěvku však může být i nižší. Pravidlem je, že všichni účastníci pobytu získají stejnou výši dotace.

 

 Studijní pobyt ve Francii    26.května - 3.června 2018
      inspirace z minulého roku zde                                                        

Na studijní pobyt do francouzské Provence vyjíždíme již dlouhou řadu let. V letošním roce se nám však vyskytla komplikace s termínem pobytu, kdy nám CK náš termín obsadila jinou školou. Nyní intenzivně jednáme o možnosti vycestovat v původním termínu do našeho oblíbeného Palavas-les-Flots. Pokud by nám však CK nevyšla vstříc, budeme pro letošní rok hledat jinou lokalitu a pravděpodobně i jinou CK.

Tohoto studijního pobytu se mohou zúčastnit nejenom žáci studující francouzký jazyk, kteří mají zajištěnu výuku francouzštiny s místní rodilou mluvčí, ale i žáci, kteří francouzštinu nemají. Ti však během pobytu nezahálí a intenzivně pilují svou angličtinu s našimi kmenovými učiteli anglického jazyka. Vedoucí studijního pobytu bude paní učitelka Eva Richterová, kterou doplní naše francouzštinářka Bára Zavřelová a pravděpodobně paní učitelka Jindřiška Bouzková.

I v roce 2018 bude pokračovat dotační program Otevřený svět. Pro druhý cizí jazyk byl v minulém školním roce přiznán příspěvek 4.500 Kč (sníženo z původních 6.000 Kč) všem žákům s trvalým bydlištěm na Praze 6. Tento příspěvek však může být i v letošním roce snížen. Žáci s trvalým bydlištěm mimo naši MČ nemají dle podínek přidělení na tuto dotaci nárok. Žáci, kteří nemají ve škole francouzštinu jako druhý cizí jazyk nemají v rámci tohoto výjezdu na přidělení dotace nárok.