Aktuality

Krásné prázdniny!

.

12-13 Prázdniny barva-zm

 

Přání pro všechny lidi a lidičky naší školy!

.............................sejdeme se opět v září 2015

Pro školní rok 2015/16 hledáme

.

kvalifikovaného učitele na pozici učitele/učitelky PRVNÍHO STUPNĚ

a dále

na pozici učitele/učitelky FRANCOUZSKÉHO JAZYKA. Podrobnosti zde.

Zahradní slavnost 2015

.

Tradiční akcí na závěr školního roku je Zahradní slavnost. Letos se konala v úterý 23. 6. a pro děti byl zajištěn bohatý program na celé odpoledne. 

Žáci – učitelé na bowlingu

.

Za skvěle připravený a vykonaný „Den s Amosem“ byla žákům 9. ročníků vyslovena pochvala vedením naší školy. Za odměnu dostali „bowlingové odpoledne“.

Sportovní den prvního stupně

.

Pro děti 1. stupně připravila paní učitelka Lenka Kodejšová ve spolupráci s žáky 9. tříd Sportovní den, který se tradičně koná ke konci školního roku.

Přespolní běh Nebušice

.

Dne 14. 4. 2015 se žáci a žákyně 3. - 5. tříd a žáci a žákyně 6. - 9. tříd naší školy zúčastnili přespolního běhu v Areálu zdraví Nebušice v Divoké Šárce.

Pasování prvňáčků 20.5.2015

.

Urozené pány rytíře v dobovém rouchu s mečem u pasu u nás ve škole běžně nepotkáte. Výjimkou bývá třetí středa v květnu. Tehdy každým rokem vybraní šlechtici putují časem, aby  se zhostili důležitého úkolu – povýšit předškoláky do stavu žákovského.