Aktuality

Aktuální zprávy Covid

.

Vážení rodiče, vytvořili jsme pro Vás samostatnou webovou stránku, na které budeme poskytovat aktuální informace o výskytu potvrzených případů ve škole a o přijatých opatřeních. Odkaz najdete v pravém menu Aktuálně na první pozici nebo kliknutím zde.
Jedná se o obecné informace pro veřejnost. Pokud se sdělení bude týkat konkrétních dětí, skupiny nebo třídy, vždy kontaktujeme přímo jejich rodiče. 

vedení školy

Adaptační kurz

.

Adaptační kurz 6. tříd proběhl od pátku 11. do pondělí 14. září ve Lhotce u Mělníka. Zúčastnili se téměř všichni žáci.

Informace o průběhu třídních schůzek 9. září 2020

.

Vážení rodiče,

s ohledem na současnou epidemiologickou situaci proběhnou třídní schůzky ve škole prezenčně pouze pro všechny nové kolektivy, tzn. 1.A, 1.B, 1.C a 6.A, 6.B a 6.C a zároveň pro třídy s novým třídním učitelem, tj. 3.B, 3.C a 5.C. Pro třídy prvního stupně začnou třídní schůzky v 17.00 hodin, pro třídy druhého stupně začnou v 17.15 hodin.

Pro ostatní třídy platí, že třídní schůzky proběhnou ve středu 9. 9. 2020 distančně.

Informační pokyny pro rodiče rozešlou třídní učitelé emailem.

Rodiče žádáme, aby zaslané informace důkladně přečetli, pro jednotlivé ročníky došlo k různým změnám, které se týkají organizace výuky, školního vzdělávacího plánu, školního řádu a pochopitelně zajištění případné distanční výuky.

                                                                 vedení školy

Vážení rodiče, milí žáci,

.

vítám vás všechny na prahu nového školního roku a přeji vám všem pevné zdraví a dobrý start. Nezapomeňte ráno vykročit pravou nohou ;-) Všichni vyučující a zaměstnanci školy jsou v tuto chvíli připraveni, zdraví a moc se těší, až 1.9. dorazíte.

Už na začátku je však jisté, že bude školní rok opět značně ovlivněn současnou epidemiologickou situaci.

S novým školním rokem nás čekají i některé změny, jež jsme ke konci minulého školního roku a během prázdnin připravili. V prvé řadě je to úprava školního vzdělávacího programu. V novém ŠVP jsme zachovali důraz na výuku cizích jazyků a ponechali ve všech třídách a ročnících po 4 hodinách anglického jazyka. Změnili jsme však začátek výuky druhého cizího jazyka. V běžných třídách tak žáci začnou s výukou francouzštiny nebo němčiny již v 7. ročníku.
Výrazně jsme posílili povinnou výuku hlavních předmětů českého jazyka a matematiky, a to ve všech ročnících druhého stupně.
Na první mi stupni jsme ustoupili od výuky volitelných předmětů a dali důraz na posílení mezilidských vztahů a komunikačních dovedností a ve všech třídách a ročnících jsme zavedli předmět výchova ke komunikaci.
Dále jsme též zrevidovali náš školní řád a následně ho přepracovali do nové podoby. Žáci se s ním budou moci seznámit při třídnických hodinách, pro rodiče bude vyvěšen na webových stránkách školy.

V průběhu prázdnin podnikla škola i některá opatření, abychom byli lépe připraveni na případné zavedení distanční výuky. Jak jistě víte, ta je od letošního roku uzákoněna jako povinná. Ve snaze sjednotit výukovou platformu jsme všem žákům zřídili školní účet, přes který budou moci žáci i vyučující vzájemně snadněji komunikovat.

V posledních několika dnech však opět došlo výraznějším změnám a my byli nuceni přizpůsobit se nové situaci. Ještě dnes, den před začátkem školního roku, jsme museli změnit již připravený harmonogram. Většina instrukcí je v přiložených pokynech – POKYNY - KLIKNI ZDE, které si prosím pozorně přečtěte. Jako největší změnu a jedno z opatření pro hladší průběh začátku školního roku bych označil povinnost žáků, učitelů i návštěvníků školy nosit ve společných prostorách roušky. Snad to pro nikoho nebude nepřekonatelná překážka.

Věřím, že celý školní rok bude pro nás pro všechny dobrým rokem. To bych nám všem moc přál.

Martin Molčík, ředitel školy

Začátek školního roku 2020/21

.

Milí žáci, žákyně a rodiče,

zdravíme vás před začátkem školního roku. Doufáme, že jste si užili dlouhé prázdniny a dostatečně si odpočinuli. My jsme se na nový školní rok pečlivě připravili, proběhly četné opravy a samozřejmě malování některých tříd.

Testování páťáků z anglického jazyka

.

Minulý týden 11. a 12.6. na naší škole proběhlo plošné testování žáků 5. ročníků z anglického jazyka. Testování se zúčastnili všichni naši páťáci a také více než dvacet žáků z jiných škol, kteří měli zájem o studium ve výběrové třídě s rozšířenou výukou anglického jazyka na druhém stupni.

Ročníkové práce proběhly a byly úspěšně obhájeny....

.

...... i přes koronavirovou absenci žáků ve škole.19-20 rocnikove prace 3

Informace pro žáky a rodiče na období června 2020

.

Milí žáci, rodiče,

tímto dopisem bychom vás chtěli informovat o výuce v průběhu posledního školního měsíce. Většina informací se bude týkat druhého stupně, ale své si najdou všichni.

Rozdělení žáků budoucích prvních tříd

.

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, zde se můžete podívat na zařazení dětí do budoucích prvních tříd.

Informace o vyúčtování kroužků a školní družiny v 2.pololetí tohoto školního roku.

.

Kroužky:

1) Platbu jsme vzhledem k opatřením pandemie koronaviru upravili na ¼ požadované částky.