Aktuality

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

.

Vážení rodiče žáků 9., 7. a 5. ročníků,
přestože denně sleduji situaci ohledně přijímacího řízení na SŠ, tak, bohužel, stále nejsou k dispozici žádné konkrétní termíny.

KLUB MLADÉHO DIVÁKA ( pro žáky 8. a 9. tříd)

.

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci byla zrušena všechna divadelní představení do konce školního roku. KLUB MLADÉHO DIVÁKA nám v dohledné době vrátí poměrnou finanční částku, která vám následně bude vrácena.

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

.

Milí rodiče budoucích prvňáčků, rádi bychom vám poskytli informace o průběhu letošního zápisu. V letošním roce se poprvé pro rodiče a děti spustil jednotný systém přihlášení k základnímu vzdělávání přes systém Prahy 6 - Jakdoskoly.cz. Pro většinu z vás už ale nebude zcela nový, neboť Praha 6 už podobný systém používá dva roky pro podávání přihlášek do MŠ. Podrobnější pokyny jsou uvedeny v sekci Aktuálně po pravé straně úvodní obrazovky.
Veliká komplikace ovšem přichází v souvislosti s opatřeními vyhlášenými vládou ČR. Zápis se poprvé uskuteční zcela bez dětí. Pro vás i pro školu tedy půjde výhradně o administrativní úkon. Při tomto úkonu musíte do školy doručit požadované náležitosti, které vyžaduje zákon a které škola musí ověřit. Jsou to přihláška, rodný list nebo jeho kopie, doložení trvalého pobytu. Pokud pro doručení budete chtít využít datovou schránku, e-mail nebo doporučenou zásilku, přečtěte si pozorně v informativní brožuře, jak postupovat. Většina dokladů musí být ověřena a zasílá se ověřená kopie. V opačném případě budete následně vyzváni, abyste tyto doklady doložili znovu, ověřené. Pokud přijdete osobně, stačí doklady pouze předložit, ověří zapisující učitell.

A to, co vás zajímá nejvíce. V letošním roce budeme opět otevírat tři první třídy, do kterých vezmeme 80 dětí. V tuto chvíli vám ovšem nejsme schopni sdělit, kteří učitelé budou mít v příštím školním roce jednotlivé první třídy. Na konci školního roku nám budou odcházet dva učitelé do důchodu a my v tuto chvíli poptáváme a jednáme s možnými kandidáty. V tuto chvíli je několik variant, jak obsadit třídy pro příští školní rok, ale stále není žádná definitivní. Proto si v letošním roce nemůžete do přihlášky dávat preferenci učitele. Využijte tedy alespoň možnosti zapsat si preferovaného spolužáka. Pokusíme se vám vyhovět. Tuto informaci pište do poznámky.

Věříme, že i za těchto obtížných podmínek proběhne zápis dobře a bez komplikací. A už se na vás, ale především na vaše děti, moc těšíme.

Martin Molčík, ředitel školy

Začínáme třetí týden v jiném režimu

.

 


Vážení rodiče, milí žáci,

víme s čím se potýkáte. Víme o vašich těžkostech. 

Tušíme co nefunguje. Řešíme to. 

Nebojte se. Vydržte!

 

 

Máme za sebou prvních 14 dní v jiném režimu a to nás nutí ohlédnout se zpátky a přemýšlet, zda nám to všechno dává smysl a zda víme, kam směřujeme. 

Tahle doba nás potřebuje, ale možná nás potřebuje jinak, než jsme byli zvyklí. A na nás učitelích je uvědomit si, jak můžeme prostřednictvím svých předmětů pomoci žákům vyznat se v tom, co se děje teď, a umožnit jim najít si své místo v současné situaci.

Celých 14 dní si kladu otázku, na co dát důraz, na co se za měřit:

Udržet tempo výuky v rozsahu, na jaký jsme zvyklí? Na češtinu a matematiku u deváťáků?
Nebo máme žáky začít učit, jak ušít roušku, co použít místo filtru, jak vyrobit dezinfekci z dostupných prostředků, a tím pomoci ostatním?

Po 14 dnech se všichni učitelé zastavujeme a promýšlíme znovu, jak dál.

Zároveň zkusíme vymyslet, jak lépe koordinovat naši práci ve prospěch žáků, vašich dětí.

 

Děkuji vám za spolupráci, nasazení i za všechny zpětné vazby!

Opatrujte se, buďte zdraví a šetřete síly!

 

PS: Co je pětka ze zemáku proti pěti ušitým rouškám nebo dobré náladě ;-)

Martin Molčík, učitel zeměpisu a ředitel školy

Google classroom - pomůcka pro žáky a rodiče

.

Díky dlouhodobé spolupráci se Základní školou v Horních Počernicích jsme získali jednoduché krátké návody pro práci v Google učebně.

Aktuálně k zasílání učiva prostřednictvím systému Bakaláři 11.3.2020

.

Od 9.3. zasílají učitelé žákům práci pro samostudium prostřednictvím komunikačního systému Bakaláři - Komens formou obecné zprávy pro žáky a pro rodiče. Učitel má možnost u zprávy vidět, kdo si zaslanou informaci přečetl.

Žádosti o ošetřovné

.

Vážení rodiče, pokud byste žádali o ošetřovné z důvodu uzavření školy (mohou žádat rodiče žáků do 10 let věku), měla by vám škola vydat potvrzený tiskopis žádosti, který vy následně doručíte svému zaměstnavateli. Tiskopis žádosti je ke stažení níže ve formátu .pdf nebo .doc . Tiskopis vyplňte a zašlete e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  k potvrzení, případně požádejte školu o zaslání tiskopisu, který si následně dovyplníte. Tiskopis vám bude zaslán na e-mailovou adresu. Pokud by to tímto způsobem bylo pro zaměstnavatele nedostačujíci, bude vám na vyžádání potvrzení vydáno v listinné podobě.

tiskopis žádosti v .pdf                       tiskopis žádosti v .doc

Covid-19 - aktuálně úterý 10.3.2020

.

Mimořádné opatření Vlády

Vážení rodiče, žáci, nformujeme vás, že dnes bylo vyhlášeno mimořádné opatření vlády ohledně uzavření všech základních, středních a vyšších odborných škol do odvolání. Toto opatření by mělo být, dle informací MŠMT, v platnosti po dobu minimálně 14 dnů. 

Opatření se netýká mateřských škol. Přesto žádáme rodiče dětí MŠ, pokud mohou, aby nechali své děti po dobu přijatých opatření děti doma.

Během této doby bude probíhat výuka formou samostudia na základě zaslaných úkolů od jednotlivých vyučujících přes Bakaláře (jak jste již byli informováni). Upozorňujeme, že plnění zaslaných úkolů není dobrovolné, ale povinné. Žádáme rodiče, aby na samostudium žáků důsledně dohlíželi. Děkujeme za spolupráci.

O aktuální situaci vás budeme i nadále informovat přes webové stránky školy.

Nařízení vlády - školy           Nařízení vlády - akce

Pro rodiče, kteři se chystají zůstat po dobu mimořádného opatření s dětmi doma, přidáváme odkaz na stránky ČSSZ. Zde jsou uvedeny informace kdo a jak může žádat o ošetřovné. klikni zde 

Covid-19 - doplňující info pro rodiče a žáky - Ne 8.3.2020

.

Pokyny pro rodiče a žáky

V souvislosti s požadavkem školy a zároveň závěry jednání krizového štábu Prahy 6 zasíláme další doplňující informace pro rodiče i žáky školy:

  • Žádáme všechny rodiče, aby v průběhu následujícího týdne neposílali své děti do školy!
  • Škola se v krajním případě postará o děti, které rodiče nemohou nechat doma. Školní družina bude v provozu maximálně do 16 hodin.
  • Pokud žáci zůstanou doma, nemají nárok na obědy. Odhlaste si obědy. Pokud nestihnete odhlásit obědy přes e-jídelníček do nedělní půlnoci, můžete výjimečně odhlásit i přes e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nejpozději do pondělí 9.3. do 8.15 hodin.  Obědy nebudou vydávány příchozím ani do přinesených nádob
  • Výuka - Žáci budou dostávat úkoly z jednotlivých předmětů přes Bakaláře (nebo jiným způsobem po domluvě s vyučujícím). Rodiče žádáme, aby dohlédli na plněni těchto úkolů. Nejedná se o volný týden nebo týden bez výuky, ale o týden, kdy žáci nemohou docházet do budovy školy. Množství úkolů bude samozřejmě přizpůsobeno nastálé situaci.

Bude to pro nás všechny složitá situace. Věříme však, že přijatá opatření povedou ke snížení šíření viru v populaci a zároveň ochráníme naše děti i Vás před případnou nákazou. Připomínáme, že tato opatření byla vyhlášena z důvodu výskytu nákazy na Praze 6 a zvyšování četnosti nakažených mezi rodinami žáků škol Prahy 6. Tímto opatřením zároveň předcházíme krizovým situacím (které se dají předpokládat), kdy bychom v průběhu příštího týdne zjistili možný výskyt onemocnění mezi rodinami našich žáků a museli stejně přijmout radikální a okamžitá opatření (ke konci minulého týdne se jednalo již o čtyři školská zařízení). V současné chvíli nevíme, zda tato opatření budou konečná. Sledujte prosím webové stránky školy, případně v Bakalářích. Mediálně publikované zprávy z Itálie jsou více než alarmující.

Děkujeme za vaši podporu a ochotu přijmout výše uvedená opatření.

Vedení školy

 

Covid-19 - aktuálně 6.3.2020

.

Oznamujeme vám závěry a doporučená opatření z jednání krizového štábu Prahy 6:

Prosíme všechny rodiče, aby, bude-li to možné, nechali své děti příští týden doma. Všem nám to moc pomůže. Jedná se o druhý týden po skončení jarních prázdnin, který může být zásadní v souvislosti s inkubační dobou. Pro děti, které nemohou zůstat doma, budou školy v provozu. Tato opatření se týkají jak základních škol, tak i mateřských škol na Praze 6.

- během víkendu budou všechny školky a školy preventivně opět uklizeny virucidními prostředky
- ČVUT dodá Praze 6 100 litrů desinfekčního gelu vlastní výroby pro sociální pracovníky
- již přijatá opatření zůstávají v platnosti
- platí i vydaná doporučení
- doporučení platí i pro vysoké a soukromé školy


Vedení školy apeluje na všechny rodiče, aby respektovali přijatá doporučení krizového štábu. Chápeme, že to pro mnohé z vás bude velice komplikovaná situace, ale jedině takto plošně přijatá opatření mohou být účinná. Škola zajistí provizorní provoz pro žáky prvního stupně a pro děti z mateřské školy, které by nemohli rodiče nechat doma. 

vedení školy