Aktuální informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2024/2025

Zápis se bude konat ve dnech 16. – 17. 4. 2024 (úterý a středa)

Bude probíhat, stejně jako v předchozích letech, po elektronické registraci. Průvodce pro zápis bude včas aktualizovaný na   www.jakdoskoly.cz

Pokyny k zápisu dítěte do Základní školy Bílá Praha 6 jsou jednotné jako pro všechny základní školy Prahy 6. Doporučujeme si nejprve přečíst příručku vydanou zřizovatelem školy Mč P6 - odborem školství - odkaz na příručku zde.

Jak postupovat při podání žádosti s odkladem? ... zaregistrujte se na   jakdoskoly.cz a podejte žádost o přijetí do své spádové školy, odklad školní docházky vystaví po dodání potřebných dokumentů spádová škola dle trvalého bydliště dítěte. K termínu zápisu není nutné mít všechna potřebná doporučení, ale je nutné podat žádost o doklad. 

Upřesňující informace k podání žádosti v ZŠ Bílá :

1) ve dnech 16.+ 17. 4. 2024 v čase 14.00 - 18.00 hodin je možné osobně zapsat dítě v budově ZŠ Bílá.

Je třeba se předem zaregistrovat na   jakdoskoly.cz a rezervovat si den a čas k návštěvě školy. Spuštění systému pro rodiče bude 18.3.2024. Přednost mají rodiče s provedenou rezervací, nezaregistrovaní musí počítat s časovou prodlevou.

2) rodný list přineste do školy v termínu zápisu

3) Pokud došlo ke změně údajů o trvalém bydlišti dítěte po načtení dat z matriky (polovina března), rodiče doloží Výpis z evidence obyvatel.
 

Obecně platné informace o ZŠ Bílá, Praha 6

Ve školním roce 2024/2025 budeme otevírat tři třídy s maximálním počtem 80 dětí.

Krátká prezentace ZŠ a MŠ Bílá   zde


Žáci budou přijímáni podle níže uvedených kritérií.

Kritéria přijetí na ZŠ a MŠ Bílá, Praha 6: 

1.   Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu, stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy,   seznam ulic  (klikni na odkaz)
2.   Děti s trvalým pobytem na území Městské části Praha 6 (rozhodující je adresa trvalého pobytu dítěte) se starším sourozencem na ZŠ a MŠ Bílá
3.   Děti s trvalým pobytem na území Městské části Praha 6 (rozhodující je adresa trvalého pobytu dítěte)
4.   Děti s trvalým pobytem na území jiné Městské části Prahy, jejichž starší sourozenec je žákem ZŠ a MŠ Bílá
5.     Děti s trvalým pobytem na území jiné Městské části Prahy.
6.   Děti s trvalým pobytem na území mimo Městské části Prahy, jejichž starší sourozenec je žákem ZŠ a MŠ Bílá.
7.   Děti s trvalým pobytem na území mimo Městské části Prahy.

Poznámka: Budou přijaty všechny děti ze spádové oblasti ZŠ Bílá, pokud nebude překročena kapacita míst v prvních třídách.
U kategorií, kde dojde k převisu zájemců o přijetí nad kapacitou přijímaných žáků, dojde k losování.