Pro organizační zajištění výuky a komunikaci používáme školní systém   Bakaláři.

Najdete zde např.:

- rozvrh hodin 
- plán akcí 
- klasifikaci 
- Komens: systém pro komunikaci se školou (omluvenky apod.)
- ankety: přihlašování na kroužky, kurzy, volitelné předměty, průzkumy mínění

Přihlašovací údaje pro zákonné zástupce (1x) a pro žáka (1x) jste obdrželi od třídního učitele. Jsou platné po celou dobu studia na ZŠ Bílá.

Novým žákům bude přihlašovací jméno a heslo vydáno při nástupu do školy.

V případě ztráty přihlašovacích údajů použijte tlačítko Zapomenuté heslo. Vyplníte rodičovský email (v případě přístupu žáka školní žákovský email), na který vám přijdou instrukce a výzva k zadání nového hesla.

 

vedení ZŠ a MŠ Bílá