K vytvoření podmínek pro rozvoj digitálních kompetencí našich žáků jsme využili prostředky z Národního plánu obnovy, potažmo z EU. Nakoupili jsme mj. nové chromebooky, ipady, různá čidla a měřící přístroje, digitální mikroskopy, výukové roboty, atd. 

  Digitalizujeme školu, realizace investice Národního plánu obnovy - komponenta 3.1