Vážení rodiče,
na této straně jsou pro Vás připraveny informace týkající se školních plateb a způsobu úhrady.

 

A - hotovostní platby

      drobné platby, jako vstupné na kulturní akce, poplatek za poškozené učebnice apod. -  u třídního učitele

   

B - bezhotovostní platba na účet školy- všechny ostatní platby (kromě obědů - viz jídelna)

 

  • číslo účtu (je pro všechny platby stejné): 2337061/0100
  • variabilní symbol - uvádějte VŽDY
  • do poznámky vždy uvádějte příjmení dítěte, třídu a akci

 

 

Seznam variabilních symbolů    

akce

var. symbol         částka

 

   

Mateřská škola

311  (září - prosinec)  1960 Kč
  311 (leden - březen)  1470 Kč
  311  (duben - červen)  1470 Kč

AJ Akcent pro předškoláky

333   Kč za pololetí

AJ s čes. uč. pro předškoláky

344   Kč za pololetí

Kroužek Sportovky

388 700,- Kč za pololetí

 

   

 

 

   

Školní družina

111 1000 Kč za každé pololetí

Školní kroužky

266    součet cen kroužků za pololetí
     
Akce    
školní rok 2023/2024   info zasílají vedoucí kurzu mailem 
     
Prac. sešity Včelka 21 300Kč
Pobyt. kurz 4.BC 480 1000,-Kč záloha, 2500,-Kč dopl.
Pobyt. kurz 1.C 481
3500,-Kč
Pobyt. kurz 2.ABC 482 3500,-Kč
Pobyt. kurz 3.AB 483 2000,-Kč
Pobyt. kurz 5.AB 485 4000,-Kč
Pobyt. kurz 1.AB 491 3500,-Kč
Pobyt. kurz 3.C 493 3700,-Kč
Turistický kurz 9.A 495 2680,-Kč
Turistický kurz 9.B 496 2600,-Kč
Turistický kurz 9.C 497 2300,-Kč
Výlet 7.AB Dobronice 499 3050,-Kč
     
Zkuš. test z AJ na certifikát    
Sportovní cykl. kurz – Plasy    
Erasmus Plus    
Turistický kurz 9.A    
Turistický kurz 9.B    
Turistický kurz 9.C    
     
1.A - platba pracovních sešitů 6511   
1.B - platba pracovních sešitů 6512  
1.C - platba pracovních sešitů 6513  
2.A - platba pracovních sešitů 6521  
2.B - platba pracovních sešitů  6522  
2.C - platba pracovních sešitů 6523  
3.A - platba pracovních sešitů  6531  
3.B - platba pracovních sešitů  6532  
3.C - platba pracovních sešitů 6533  
4.A - platba pracovních sešitů  6541  
4.B - platba pracovních sešitů  6542  
4.C - platba pracovních sešitů 6543  
5.A - platba pracovních sešitů  6551  
5.B - platba pracovních sešitů  6552  
5.C - platba pracovních sešitů 6553  
6.A - platba pracovních sešitů  6561  
6.B - platba pracovních sešitů  6562  
6.C - platba pracovních sešitů 6563  
7.A - platba pracovních sešitů  6571  
7.B - platba pracovních sešitů  6572  
7.C - platba pracovních sešitů 6573  
8.A - platba pracovních sešitů  6581  
8.B - platba pracovních sešitů  6582  
8.C - platba pracovních sešitů 6583  
9.A - platba pracovních sešitů  6591  
9.B - platba pracovních sešitů  6592  
9.C - platba pracovních sešitů 6593  

 

Všem dalším akcím, které bude škola pořádat, bude přidělen speciální variabilní symbol. Sledujte tuto stránku.

 

Školní jídelna
Platby za obědy ve školní jídelně zasílejte na účet 35-7580230217/0100 s variabilním symbolem, který vám přidělila vedoucí školní jídelny.