Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2023–2024.
Potřebné odkazy uvádíme zde:

  Obecné informace

  Žádost o prominutí úplaty ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2023-2024

  Žádost o příspěvek z FONDU SOLIDARITY