Školská rada je orgán umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a ostatním osobám podílet se na správě školy. Školská rada musí být podle školského zákona zřízena v každé škole. Školská rada se např. vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích plánů a k jejich uskutečňování, schvaluje výroční zprávy, schvaluje školní řád, případně navrhuje jeho změny, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílí se na zpracování koncepčních záměrů školy, projednává inspekční zprávy apod.

Školskou radu ZŠ a MŠ Bílá tvoří šest členů. Dva členy vždy jmenuje zřizovatel, v našem případě Rada městské části Praha 6, dva členy volí zákonní zástupci žáků a další dva členy volí pedagogičtí pracovníci školy. Funkční období členů Školské rady je tříleté.

V lednu 2023 vypršelo funkční období bývalé školské rady, na následující 3 roky byla zvolena nová školská rada. Školská rada pracuje ve složení:

za zřizovatele: JUDr. Patricie Pražáková a pan Štěpán Barták

za pedagogy: Mgr. Gabriela Filipová a Mgr. Dana Gazdová

za rodiče: JUDr. Jiří Svoboda a PhDr. Soňa Rysová

 

Mgr. Josef Vinduška
ředitel školy

Zápis z jednání ŠR 23.11.2023

Oznámení výsledků hlasování 25.8.2023 - schválení Výroční zprávy

Oznámení výsledků hlasování 25.8.2023 - schválení Školního vzdělávacího programu

Zápis - doplňující volby z 4.9.2023

Zápis z jednání ŠR 28.2.2023

Zápis z jednání ŠR 31.8.2022

Zápis z jednání ŠR 4.11.2021

Zápis z jednání ŠR 26.8.2021

Zápis z jednání ŠR 9.2.2021- stanovisko ŠR k odvolání ředitele M. Molčíka

Zápis z jednání ŠR 12.1.2021 - informace ohledně odvolání ředitele školy M. Molčíka

Zápis z hlasování ŠR 30.11.2020 - úprava Školního řádu

Zápis z hlasování ŠR 20.10.2020 - schválení výroční zprávy

Zápis z hlasování ŠR 31.8.2020 - úprava Školního řádu, úprava ŠVP

Zápis z jednání ŠR 28.5.2020

Zápis z voleb do ŠD za učitele 27.1.2020

Zápis z voleb do ŠD za rodiče 27.11.2019

Zápis z jednání ŠR 13.10.2019

Zápis z jednání ŠR 3.10.2018

Zápis z jednání ŠR 19.10.2017

Zápis z jednání ŠR 30.3.2017