Jsme tým zvolených poslanců (žáků) od 3. do 9. ročníku. Setkáváme se jednou za dva až tři týdny. Náš tým poslanců předává informace ze schůzek svým třídám, má možnost podávat podněty k dění ve škole, být poradním týmem pro spolupráci s vedením školy. Učíme se zároveň odpovědnosti, demokratické diskusi a demokratickému způsobu řešení podnětů nebo taky problémů.

Navrhujeme cesty k odstranění problémů a cesty ke zodpovědné realizaci nalezených a schválených řešení nebo podnětů. Dále vymýšlíme a hledáme cesty k realizaci nejrůznějšího vylepšení školního života. Plánujeme rozšířit projekty nebo akce naší školy. Na začátku školního roku volíme předsedu a místopředsedu(y) parlamentu, kteří nás zastupují v diskusích s vedením školy, reprezentují v setkání se zřizovatelem školy nebo dalšími žáky z jiných školy na Praze 6. Volíme také své referenty pro zápisy z našeho setkání, který zveřejňujeme na určené nástěnce.

Zástupce třídy (poslance) a jeho náhradníka volí do parlamentu třída demokratickým způsobem na začátku školního roku. Každá třída má v našem parlamentu 1 křeslo/1 hlas. Volební období je jeden školní rok. Zasedání parlamentu se řídí jednacím řádem, schváleným na prvním jednání daného školního roku. S výsledky jednání je školní veřejnost seznámena především prostřednictvím nástěnky parlamentu a také školní třídy na Google Classroom.

  Jednací řád školního parlamentu

 

18.2.2024, Marie Válková